Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie podczas Zjazdu Związku KZMM i KZMŻ.

Poznań, dnia 1 maja 1937.

Przewodnicząca (p. Suchocka) powitała J.Em. Ks. Kardynała Hlonda, przedstawicieli władz rządowych, wojskowych i samorządowych, przedstawicieli organizacji, prasy oraz delegatów stowarzyszeń i gości. Po podaniu ogólnej charakterystyki zjazdu i jego zadań, przewodnicząca stwierdziła, że Zjazd został prawidłowo zwołany pismem z dnia 13 kwietnia 1937 r. i że jest zdolny do uchwał. Po uzupełnieniu Prezydium i stwierdzeniu, że reprezentowane są wszystkie stowarzyszenia żeńskie i 18 Stowarzyszeń męskich nastąpiły przemówienia powitalne.

Pierwszy przemówił J.Em. Ks. Kardynał Prymas A. Hlond. W dłuższym przemówieniu podkreślił ważność chwili jaką przeżywamy, o czym świadczy wydanie przez Ojca św. mimo ciężkiej Jego choroby, trzech encyklik o komunizmie, neopogaństwie i położeniu Kościoła w Meksyku. Te wpływy zewnętrzne, przeciwstawiające się idei Chrystusowej, mogą zagrażać i nam. Potężne, przeszło 350 000 członków liczące Związki młodzieży katolickiej mają nie tylko przeciwstawić się przenikaniu wpływów komunizmu i neopogaństwa, ale mają iść naprzód i zdobywać dusze dla Chrystusa. Życzył Jego Eminencja delegowanym i Związkom całym, aby wnieśli do pracy serdeczną burzę, która by porwała młodzież do wytężonej twórczości duchowej, a dalej, aby całą działalność ożywiał duch wzmożonej jeszcze solidarności. Na zakończenie dziękował Jego Eminencja prezesce M. Suchockiej i prezesowi Potworowskiemu, których kadencja się kończy, za trzyletnią ofiarną i bardzo pożyteczną pracę.


Druk: "Kierownik Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej" 7(1937), s. 174;
także: Dzieła, s. 583-584. 

Drukuj cofnij odsłon: 3610 aktualizowano: 2012-02-24 19:43 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone