Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie podczas otwarcia II Zjazdu Polaków z Zagranicy.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 1934.

Witała Was Polska jako Państwo, polska rzeczywistość polityczna. Witała Was Polska zbrojna na wczorajszej rewii Wojska Polskiego. Witał Was Parlament Polski, a w tej chwili staje przed Wami, którzy reprezentujecie Polonię Zagraniczną, Prymas Polski, aby Was powitać imieniem polskiego Kościoła. Wynieśliście, przodkowie Wasi wynieśli z tej ziemi, z ośrodków wiary ojców swoich to tchnienie religijne, z którym poszliście w tułactwo życiowe, bo tam w opuszczeniu swoim, tam w oddaleniu nie było nikogo, kto by jako Państwo Wami się zajmował. Najsilniejsze mieliście w tej wierze ojców swoich pocieszenie i z tym krajem macierzystym powiązanie.

To tchnienie religijne rozbudziliście tam w osiedlach swoich tułaczych i pobudowaliście tam te piękne, wspaniałe świątynie polskie; tam stworzyliście te swoje wielkie i wspaniałe parafie, tam pobudowaliście swoje parafialne szkoły, i kiedy nikt jeszcze polskiego dziecka zagranicą języka nie uczył. Wy tam w cieniu świątyń swoich uczyliście je języka i historii Polski i stworzyliście w dziedzinie religijnej dzieła, które poniekąd w cień usuwały nasze w Macierzy poczynania religijne.

Przychodzicie tutaj nie tylko jako przedstawiciele polskiej myśli, ducha polskiego i polskiej zagranicznej dumy, ale przychodzicie również jako przedstawiciele polskiej katolickiej myśli zagranicznej. Jako takich Was witam, pragnąc, aby to spotkanie Wasze z krajem, z tym Państwem Polskim, wielkim mocarstwem, zdecydowanym a pokojowym, to spotkanie Wasze z Ojczyzną i Narodem było zarazem serdecznym spotkaniem z katolicką Polską.

I tak jak w ty Zjeździe zleją się polskie duchy z całego świata w jeden duch polski i jak cała idea, ogarniająca świat polski, w jednej wyrazi się syntezie, tak niech polska myśl katolicka z całego świata w jednej ujawni się manifestacji religijnej w Częstochowie, gdzie tej Pani, która jest naszą Królową, hołd złożymy.


Druk: "Przewodnik Katolicki" 35(1934), s. 717;
także: Dzieła, s. 437-438. 

Drukuj cofnij odsłon: 3626 aktualizowano: 2012-03-05 11:23 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone