Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Przemówienie z okazji poświęcenia nowych osad w Wielkopolsce.

Nowa Wieś, dnia 25 października 1938.

Po Mszy św., którą odprawił X. Dziekan Panewicz, Proboszcz z Chrzypska - na mównicę wszedł Prymas Polski A. Hlond, który w podniosłym przemówieniu zwracając się do osadników Wielkopolski i Pomorza wyraził przekonanie, że nowopowstałe osady staną się ostoją cnót katolickich, dobrych obyczajów, terenem wzorowej pracy, zarówno na polu rolniczym jak i społecznym. Kończąc swe przemówienie Jego Eminencja udzielił błogosławieństwa nowopowstałym osadom, osadnikom i ich rodzinom.

Mam wam pobłogosławić na dobrą dolę w waszych gospodarstwach. Mam wam pobłogosławić na nowy byt, który na tych osiedlach rozpoczynacie, by je kiedyś w spuściźnie, wraz z swym dorobkiem i błogosławieństwem, pozostawić synom i wnukom. Mam pobłogosławić tej pracy skrzętnej, która ma dać wam i rodzinom waszym poczucie pewności ekonomicznej, tej pracy, którą tu na piastowskich kresach Rzeczypospolitej pełnić będziecie w poczuciu pełnych i oddanych jej obywateli i w duchu wiary swych ojców i przodków.

Więc czerpiąc słowa z Pisma św. wołam do was, do was starych i nowych diecezjan moich: Bóg ojców waszych niech będzie pomocnikiem waszym i niech wam błogosławi Wszechmogący błogosławieństwami niebieskimi, błogosławieństwami słońca i deszczu, rosy i tłustości ziemi, urodzajem zasiewów, bogactwem zboża, obfitością wszelkiego żniwa.

Niech na te przybytki polskiej pracy rolniczej zstąpią, jak Duch św. mówi, błogosławieństwa waszych ojców i praojców, błogosławieństwa ich trudów i modłów, ich ofiar i pielgrzymowania, ich wiary i dobrych uczynków.

Niech wam sprzyja ta przyroda, z którą jesteście tak ściśle złączeni a która jest córą Boga i dziełem Jego rąk. Niech pracy waszej sprzyjają jej prawa i siły, które wytrysły z twórczej Wszechmocy Najwyższego.

Z błogosławieństwem Bożym niech te wasze nowe społeczności wiejskie zbudują własne, zgodne życie, niech pielęgnują polski zwyczaj i obyczaj, niech się podnoszą polską oświatą i kulturą, niech rozumieją i pełnią nowe zadania wsi polskiej w łączności z narodem, w wiernej służbie swemu Państwu.

Niech te osiedla w duchu tradycji wsi polskiej będą twierdzami obyczajów i wiary katolickiej. Niech się zrosną z kościelnym życiem swych parafii. Niech się bronią przed tym wszystkim, co wiarę narodu otwarcie czy skrycie zwalcza. Niech będą odporne na podszepty wywrotowe i niech dobrym swym duchem będą ostoją ładu, myśli państwowej, katolickiego ducha. Wzbogacajcie nowe dzieje rolnictwa polskiego chwalebnymi czynami.


Druk: "Poradnik Gospodarski" 45(1938), s. 847-850;
także: Dzieła, s. 637-638. 

Drukuj cofnij odsłon: 4653 aktualizowano: 2012-02-23 15:48 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone