Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Rozporządzenie: Uroczystość Papieska w roku 1934.

Poznań, dnia 2 stycznia 1934.
L.dz. 76/34 Pr.

W roku bieżącym, jako dwunastą rocznicę wyboru i koronacji Jego Świątobliwości Papieża Piusa XI, zarządzam obchód "Uroczystości Papieskiej" na niedzielę pierwszą Wielkiego Postu, tj. na dzień 18 lutego.

Urządzenie obchodu poruczam Archidiecezjalnej Lidze Katolickiej, której ten dzień jest świętem organizacyjnym. Życzeniem moim gorącym jest, aby Wielebne Duchowieństwo ujęło w swoje ręce inicjatywę "obchodów papieskich", pociągając do współpracy Parafialne Ligi Katolickie i inne organizacje parafialne. Zwłaszcza pragnę serdecznie, aby młodzież parafii wzięła żywy udział w hołdzie dla Namiestnika Chrystusowego na ziemi.

"Obchody Papieskie" mają być zbiorową manifestacją katolicką na cześć miłościwie nam panującego Papieża Piusa XI, wyrazem gorącego przywiązania do Stolicy Apostolskiej narodu naszego, rekompensatą za owe "bóle i troski najboleśniejsze ze względu na przesmutne i okrutne warunki powstające dla świętej religii, wiernych i hierarchii, w Hiszpanii, Meksyku i Rosji", oraz przypomnieniem w roku jubileuszowym znaczenia idei Papiestwa dla świata całego.

Ustalam taki program "obchodów papieskich":

"Uroczystość Papieską" zapowiedzianą z ambony w poprzedzającą niedzielę, należy obchodzić we wszystkich parafiach w niedzielę 18 lutego 1934 r. jak następuje:

1) W uroczystej Mszy św. z kazaniem zastosowanym do uroczystości i "Te Deum" wezmą udział organizacje katolickie ze sztandarami. Wiernych należy zachęcić, aby ofiarowali Komunię św. na intencję Ojca św.

2) Po nabożeństwie lub wieczorem odbędą się uroczyste zebrania albo wieczornice.

Po bliższe informacje oraz materiał odczytowy i wieczornicowy zwracać się należy do Archidiecezjalnej Ligi Katolickiej w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 22, III piętro, pokój 65.

Materiał do kazań znajdą Wielebni Księża w "Nowej Bibliotece Kaznodziejskiej", luty-marzec 1934 r.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 1(1934), s. 4;
także: Dzieła, s. 406. 

Drukuj cofnij odsłon: 4980 aktualizowano: 2012-03-05 16:30 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone