Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Rozporządzenie: W sprawie nazwy "katolicki".

Poznań, dnia 21 lutego 1935.

Zdarzało się, że organizacje, instytucje i ruchy nadużywały nazwy "Katolicki" dla celów propagandowych, nie mających nic wspólnego z zadaniami katolicyzmu. Przybierając do urzędowej nazwy przymiotnik "Katolicki", nadawały sobie niejako charakter prawowierności, którym legitymowały się przed społeczeństwem. Następstwem tego były szkodliwe nieporozumienia i obarczanie Kościoła moralną odpowiedzialnością za błędy tych organizacji, na które zresztą hierarchia katolicka nie miała wpływu.

W tej mierze powziął Episkopat dnia 20 lutego rb. następującą uchwałę: "Niektóre organizacje przybierają do nazwy swojej tytuł "Katolicki". Kościół katolicki pragnie, aby we wszystkich organizacjach, stowarzyszeniach, instytucjach itp. panował prawdziwy duch katolicki. Aby jednak zapobiec nadużywaniu nazwy "Katolicki", Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła, że używanie przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje i manifestacje przymiotnika "Katolicki" w nazwie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą Biskupa diecezjalnego".

Wykonywując powyższą uchwałę, rozporządzam, że przymiotnika "Katolicki" nie powinna umieszczać w swej nazwie żadna organizacja, instytucja, akcja, czy przedsiębiorstwo, nie uzyskawszy mojej zgody. Wielebne Duchowieństwo parafialne dopilnuje wykonania tego zarządzenia.

Zaznaczam przytem, że prawo to przysługuje już Akcji Katolickiej i organizacjom do niej należącym, czyli Katolickiemu Stowarzyszenia Mężów, Kobiet, Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Ponadto przyznano już to prawo Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu, Katolickiemu Instytutowi Wychowawczemu tamże. Katolickiemu Związkowi Robotników Polskich, Katolickiemu Związkowi Abstynentów i Katolickiemu Towarzystwu Ochrony Kobiet w Poznaniu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 3(1935), s. 85-86;
także: Dzieła, s. 466-467. 

Drukuj cofnij odsłon: 3983 aktualizowano: 2012-02-29 15:45 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone