Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Słowo wstępne.

Poznań, dnia 8 lipca 1938.

Czasopismo z dziedziny Teologii Praktycznej? Więc nie dość tych sześciu lat studiów seminaryjnych z systematycznym i tak wielostronnym wykładem nauk kościelnych? A jeżeli chodzi o bliższe przygotowanie do czynnego duszpasterstwa, czyż alumni nie wyczerpują prawa kościelnego, liturgii, teologii pasterskiej, ascetyki, homiletyki, pedagogiki, katechetyki, socjologii. Akcji Katolickiej, medycyny pasterskiej a nawet misjologii?

Niewątpliwie podnosi się poziom nauk kościelnych i rozszerza się ich zakres, ale zarazem rosną niepomiernie trudności pasterzowania. Odczuwa się dotkliwie potrzebę wzmożenia praktycznej skuteczności wiedzy kapłańskiej przez zbliżenie teologii do życia a zbliżenie to dokonać się powinno nie poprzez kompromisy kosztem prawdy i moralnej zasady, lecz przez lepsze przystosowanie realizacji wiedzy teologicznej do psychiki współczesnego człowieka. Duszpasterz spotyka się z nowymi zagadnieniami, z nowymi prądami i ruchami myślowymi, z nowymi filozofiami życia, z nowym środowiskiem i nowym człowiekiem. Mimo swej wiedzy jest nieraz zakłopotany, bezradny, niespokojny, bo nie znajduje przejścia od teorii do praktyki, od zasady naukowej do życiowej rzeczywistości. Dowodem tego referaty i dyskusje na konferencjach dekanalnych, na kursach i zjazdach kapłańskich; dowodem tego mnożące się pytania kierowane do Kurii - no i nierzadkie błędy, niepowodzenia.

Nowe czasopismo jest uzasadnione i dobrze się pomieści w szeregu polskich wydawnictw teologicznych. Niech mobilizuje kapłańskiego ducha apostolstwa, niech aktualizuje wiedzę teologiczną, niech konkretyzuje zadania pasterskie, niech podnosi sprawność i wydajność duszpasterstwa!

Życzę mu powodzenia i rozwoju a wielebne Duchowieństwo wielkopolskie, tak spragnione postępu w kapłańskiej służbie, wzywam, by czytało to pismo i by je popierało jako swój fachowy przewodnik.

Aby wszystkim moim księżom ułatwić zaabonowanie Teologii Praktycznej, od Nowego Roku obniżam odpowiednio prenumeratę Miesięcznika Kościelnego i znoszę w tym organie część nieurzędową.

Sic Currite, ut comprehendatis!


Druk: "Teologia Praktyczna" 1(1939), s. 1-2;
także: Dzieła, s. 624. 

Drukuj cofnij odsłon: 4000 aktualizowano: 2012-02-23 19:40 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone