Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Wywiad: "O duchowych zadaniach Polski i Francji".

Paryż, dnia 5 czerwca 1934.

J.Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond w czasie pobytu swego w Paryżu udzielił przedstawicielowi agencji Havasa wywiadu, w którym oświadczył:

W dziedzinie rozwoju stosunków duchowych, który mnie szczególnie interesuje, z wielką pilnością obserwuję godną podziwu inicjatywę i szczęśliwe rozwiązywanie problemów, wyrastających na podłożu przekształceń w życiu narodów. Śledzę również ze szczególną uwagą, jak wybitne osobistości ze świata katolickiego, a przede wszystkim katoliccy pisarze Francji, ujmują problemy współczesności. Polska, która stoi na wysuniętym posterunku i Francja mają do spełnienia ważne zadanie w sprawie odrodzenia ducha europejskiego na zasadach chrześcijaństwa. Oby ta współpraca obu narodów rozwijała się harmonijnie i oby ułatwiła obu naszym krajom i myśli europejskiej korzystanie z niewyczerpanych skarbów Ewangelii.

- Prasa francuska poświęca wiele miejsca osobie J.Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda, składającego wizyty kardynałom francuskim i odwiedzającego większe skupienia polskie.

La Croix na naczelnym miejscu zamieszcza wywiad z Ks. Kardynałem, w którym daje on treściwy obraz życia religijnego w Polsce, jego stały rozwój mimo trudności, a zwłaszcza Akcji Katolickiej, prasy, możliwości stworzenia wielkiego dziennika katolickiego. W dalszym ciągu wywiadu Ks. Prymas daje wyraz swego podziwu dla wspaniałej działalności na polu religijnym episkopatu francuskiego oraz składa podziękowanie mu za troskę ojcowską o potrzeby duchowe wychodźców polskich, jest pełen zachwytu dla pracy osób świeckich spośród inteligencji francuskiej, które piórem swym tak świetnie apostołują Ewangelię w społeczeństwie francuskim.

"Oby mobilizacja wielkich rezerw moralnych we Francji i w Polsce - zakończył Ks. Prymas Hlond - zdołała wydobyć z naszych narodów nieskończone wartości duchowe nauki Chrystusowej i utorować tak katolickiej Francji jak i katolickiej Polsce drogę ku nowej epoce, której przemiany polityczne lub ekonomiczne nie będą już katastrofami, lecz stałym dążeniem ku doskonałości, ku Królestwu Bożemu na ziemi".


Druk: "Miesięcznik Pasterski Płocki" 6(1934), s. 267-268;
także: Dzieła, s. 428-429. 

Drukuj cofnij odsłon: 3923 aktualizowano: 2012-03-05 11:48 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone