Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Zarządzenie: Tydzień Miłosierdzia.

Poznań, dnia 1 września 1936.
L.dz 3177/36 Pr.

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia odbędzie się od 4-11 października. Termin ten obrano dlatego, ponieważ później zacznie działać Wojewódzki Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Stąd też polecamy Wielebnym Księżom Proboszczom, jako naczelnym organizatorom i przewodniczącym Tygodnia Miłosierdzia, aby dołożyli wszelkich starań, by jak największe fundusze, zebrać na niesienie pomocy tym, których akcja rządowa objąć nie może. Trzeba wytężyć wszelkie siły, by rozbudzić ofiarność wiernych narzecz najbiedniejszych parafian najbardziej dotkniętych kryzysem.

Na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia, który należy zapowiedzieć z ambony w niedzielę poprzedzającą, niechaj członkowie organizacji charytatywnych przystąpią z ubogimi wspólnie do Stołu Pańskiego, by wyprosić błogosławieństwo Boże dla akcji charytatywnej. W kazaniach poświęconych miłosierdziu chrześcijańskiemu należy zaapelować do zorganizowanej pomocy przez popieranie stowarzyszeń charytatywnych i Wydziału Parafialnego Caritas. W czasie Tygodnia Miłosierdzia powinno się zorganizować zbiórkę odzieży i natraliów pod hasłem Tydzień Funta.

Dochód z kwest ulicznych i ew. składkę kościelną z dnia 11 października przeznaczą Wielebni Księża Proboszczowie na cele charytatywne z tym,że na pokrycie znacznych wydatków propagandowych oraz na podtrzymanie Kościelnego Instytutu Caritas prześlą parafialne komitety Tygodnia Miłosierdzia 30% dochoduze zbiórek urządzonych 4-11 października na ręce Księży Dziekanów, którzy przekażą je niezwłocznie Instytutowi Caritas - P.K.O. 206.143.

Wieczornice charytatywne niechaj uwzględniąprzedewszystkim postać wielkiego jałmużnika ubogich Ks. Piotra Skargę, który już kilkadziesiąt lat przed św. Wincentym a Paulo rzucił w Polsce podwaliny pod zorganizowane miłosierdzie chrześcijańskie. Doskonały materiał do przemówień zawiera nr 7/8 Ruchu Charytatywnego, który można nabyć w Instytucie Caritas (Poznań - św. Marcin 8), gdzie też zasięgnąć można wszelkich informacji dotyczących Tygodnia Miłosierdzia.

Gdyby w czasie Tygodnia Miłosierdzia odbywałysię popołudniowe nabożeństwa charytatywne niezależnie od nabożeństwa różańcowego zezwalam na wystawienie Najśw. Sakramentu w monstrancji.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 9(1936), s. 277-278;
także: Dzieła, s. 550. 

Drukuj cofnij odsłon: 3381 aktualizowano: 2012-02-28 10:36 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone