Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Zarządzenie w związku ze śmiercią papieża Piusa XI.

Poznań, dnia 10 lutego 1939.

Wobec żałoby, która na skutek śmierci wielkiego Papieża Piusa XI okryła Stolicę Apostolską, Kościół katolicki i świat cały, zarządzam co następuje:

1) W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, w Archikatedrze Poznańskiej i we wszystkich kościołach parafialnych obu Archidiecezji poza miastami Gnieznem i Poznaniem odbędą się uroczyste nabożeństwa żałobne za zmarłego Papieża w dzień jego pogrzebu tj. dnia 14 bm. Na to nabożeństwo zaprosić należy władze. W innych kościołach nabożeństwo to odbędzie się 15 bm.

2) Dzwony wszystkich świątyń obwieszczą wiernym żałobę Kościoła Chrystusowego w niedzielę w południe dnia 12 i 14 bm.

3) Tegoroczne akademie papieskie zamienić należy na akademie żałobne.

4) Aż do wyboru nowego Papieża kapłani powinni przy Mszy świętej, nie wyłączając niedzieli, odmawiać orationem imperatam pro eligendo Summo Pontifice.

5) W dniu koronacji nowego Papieża odprawi się w obu Katedrach i we wszystkich kościołach Msza św. uroczysta in die creationis et ooronaticnis Papae a po Mszy świętej odśpiewa się Te Deum.

6) Wzywam Wielebne Duchowieństwo i wiernych, by zanosili do Boga Wszechmocnego usilne błagania o wysoką nagrodę wieczystą dla duszy Papieża, który był tak serdecznie związany z Polską i który uratował świat od apostazji, i by się modlili gorąco o szczęśliwy wybór nowego Papieża, który by wśród niepokojów współczesnych prowadził Kościół i ludzkość ku światłu i pokojowi.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 1-2(1939), s. 5;
także: Dzieła, s. 647-648. 

Drukuj cofnij odsłon: 4639 aktualizowano: 2012-01-16 11:13 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone