Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1939-1945

Do Kajetana Raczyńskiego, prokuratora OO. Paulinów w Rzymie.

Lourdes, 15 X 1942.

Przewielebny i Drogi Ojcze!

Nie mogąc dotrzeć w tej chwili do klasztoru na Jasnej Górze, składam na ręce Przewielebnego Ojca czułą kondolencję dla całego tak mi drogiego Zakonu 00. Paulinów z powodu zgonu świątobliwego O. Generała Piusa. Był pierwszym Generałem po wprowadzeniu nowej reguły i jako taki niestrudzenie zabiegał o gruntowanie jego ducha i o rozrost w myśl szczytnych i chwalebnych jego tradycyj. Odszedł w czasie wielkiej pokuty narodu podczas krwawej ekspiacji całego kraju i częściowego zajęcia Jasnej Góry przez obcych. Dołączył się w ten sposób do ofiar, których zasługi wyprosić mają Polsce nową epokę chwalebnej służby bożej, nową dobę duchowej wielkości pod opieką niebieskiej Królowej, nową a zaszczytną realizację posłannictw wyznaczonych jej przez Bożą Opatrzność. Nie oglądał, jak ongiś Kordecki, zwycięstwa sprawy bożej w obecnym konflikcie, ale o to zwycięstwo modlić się będzie w niebie z całym zastępem dusz, które w paulińskim życiu poprzez wieki znalazły swe uświęcenie a które wstawiennictwem otaczają nie tylko Jasną Górę i Skałkę, lecz cały naród korzący się u tronu swej Częstochowskiej Pani.

Kto obejmuje rządy Zakonu? Czy są wiadome szczegóły śmierci O. Piusa? Czy nowicjat jest czynny? A jak się drogiemu Ojcu w Wiecznym Mieście powodzi?

Zasyłam rzymskiemu Klasztorowi i całemu Zakonowi serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo, prosząc wszystkich o modlitwy.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
, s. 193.

Drukuj cofnij odsłon: 4730 aktualizowano: 2012-03-09 10:39 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone