Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

List do Ks. Infułata Stanisława Figielskiego.

Poznań, dnia 12 kwietnia 1946.

Przewielebny Księże Infułacie!

Powiadamiam bardzo uprzejmie Przewielebnego Księdza Infułata i Czcigodną Kapitułę Katedralną Płocką, że Ojciec święty zamianował Biskupem Płockim Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tadeusza Zakrzewskiego, Sufragana Łomżyńskiego. Z załączonego odpisu mojego dzisiejszego listu do Elekta wynika, że Elekt może objąć rządy diecezji za okazaniem Przewielebnej Kapitule Katedralnej oryginału tegoż listu. O czym uprzejmie proszę poinformować Przewielebną Kapitułę, Wielebne Duchowieństwo i Wiernych Diecezji Płockiej.

Mam poza tym zaszczytny mandat od Ojca świętego podziękowania Przewielebnemu Księdzu Infułatowi za wielką i umiejętną pracę włożoną w zarząd Diecezją Płocką i w odbudowę jej życia kościelnego na stanowisku Administratora Apostolskiego. Jego Świątobliwość daje wyraz swemu ojcowskiemu uznaniu dla zasług Przewielebnego Księdza Administratora Apostolskiego, nadając mu godność Protonotariusza Apostolskiego a.i.p.

Łączę wyrazy czci i serdecznego oddania.


Druk: "Miesięcznik Pasterski Płocki" 1(1946), s. 2;
także: Dzieła, s. 826. 

Drukuj cofnij odsłon: 3043 aktualizowano: 2012-03-13 15:56 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone