Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

List do abp A. Szlagowskiego.

Warszawa, dnia 5 czerwca 1946.

Ekscelencjo!

Bardzo mi na tym zależy, by moja Archidiecezja Warszawska mogła w dalszym ciągu korzystać zarówno z wielkiego serca i umysłu Waszej Ekscelencji, jak i z Jego doświadczenia pasterskiego i z Jego rozległych stosunków, zwłaszcza w stołecznych sferach akademickich i inteligentnych.

Uprzejmie przeto proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie godności mojego Wikariusza Generalnego oraz zgodę na to, bym się do Ojca świętego zwrócił z petycją o przyznanie Waszej Ekscelencji stanowiska mojego pierwszego Sufragana Warszawskiego.

Ponawiam swe najserdeczniejsze podziękowanie za ujmujące stanowisko zajęte przez Waszą Ekscelencję z okazji mojej nominacji na Metropolię Warszawską oraz mojego ingresu, a zarazem wyrażam swą wielką radość z powodu tego, że wśród mych współpracowników mam dygnitarza tej miary-i o tych zaletach, co Wasza Arcybiskupia Mość.

Łączę wyrazy najgłębszej czci i braterskiego oddania.


Druk: "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" 1(1946), s. 27;
także: Dzieła, s. 829-830. 

Drukuj cofnij odsłon: 4123 aktualizowano: 2012-03-13 15:50 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone