Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

List do abp A. Szlagowskiego w sprawie objęcia metropolii warszawskiej.

Poznań, dnia 26 marca 1946.

Ekscelencjo!

W piśmie, które św. Kongregacja dla nadzwyczajnych spraw kościelnych wystosowała do mnie 4 marca rb. L.1625/46, znajduje się mi. taki ustęp:

"Ojciec św. raczył wydać następujące zarządzenie:

l. Warszawa. - Znosi się unię zaprowadzoną przez bullę De salute animarum między archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską. Archidiecezja metropolitalna poznańska zatrzymuje obecne sufraganie chełmińską i włocławską. Natomiast archidiecezja gnieźnieńska i warszawska są złączone (jako aeque pares), a Wasza Eminencja jest przeniesiony z Poznania do Warszawy, zatrzymując prymasowską stolicę gnieźnieńską...

Jego Świątobliwość zezwala, by Wasza Eminencja i inni nominaci objęli swe diecezje w posiadanie bez przekładania buli. Podobnie Ojciec święty udziela Waszej Eminencji dyspensy od kan. 276 CIC z tym skutkiem, że od chwili objęcia archidiecezji w posiadanie Wasza Eminencja jest upoważniony pełnić akty jurysdykcyjne i biskupie wymagające paliusza".

O powyższej decyzji Ojca świętego powiadamiam uprzejmie Waszą Ekscelencję, jako zasłużonego Rządcę Archidiecezji Warszawskiej, a zarazem donoszę, że zgodnie z intencją Papieża postanowiłem nie zwlekać z objęciem rządów. Jeżeli nie zajdą nieprzewidziane przeszkody, zamierzam odbyć skromny ingres na Stolicę Arcybiskupią w kościele Prokatedralnym w poniedziałek wielkanocny, czyli 22 kwietnia, a następnego dnia spotkać się z Prześwietną Kapitułą Metropolitalną i złożyć w jej ręce oświadczenie kanonicznego objęcia Archidiecezji w posiadanie.

W ważnym postanowieniu papieskim upatruję świętą wolę Opatrzności. Mimo słabych sił przystępuję z otuchą do nowych zadań, świadom odpowiedzialności, ufny w pomoc Bożą i w opiekę Niebieskiej Królowej. Liczę na szczerą współpracę zarówno Wielebnego Duchowieństwa, jak i tej niezrównanej ludności, która w obronie wolności i honoru, Polski i Kościoła, pobiła dziejowe rekordy bohaterstwa.

Wasza Arcybiskupia Mość raczy przyjąć wyrazy mej czci najgłębszej i serdecznego oddania.

Waszej Ekscelencji powolny sługa i brat w Chrystusie.


Druk: "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" 1(1946), s. 5-6;
także: Dzieła, s. 824-825. 

Drukuj cofnij odsłon: 4128 aktualizowano: 2012-03-13 16:00 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone