Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

Zarządzenie W sprawie uroczystości Najświętszej Rodziny.

Poznań, dnia 14 grudnia 1945.

Po sześcioletniej przerwie wznawiamy przedwojenne obchody ku czci Najświętszej Rodziny. Nigdy jeszcze nie były one tak ważne i tak na czasie, bo nigdy jeszcze rodzina polska nie przeżywała podobnego przesilenia co dzisiaj. Rozbijał i tępił polską rodzinę najeźdźca. Niebywałe rozproszenie narodu rozszarpało i rozwiało rodziny polskie po wszystkich krajach i kontynentach. Ani gospodarcze ani społeczne warunki kraju nie sprzyjają życiu rodzinnemu. A w dodatku doktryny polityczne krzywią się na rodzinę, odmawiają jej coraz wyraźniej racji bytu i skazują ją programowo na zagładę. Rodzina musi ten kryzys szczęśliwie przetrwać, by ratować naród i Rzeczypospolitą. Przetrwa go oparta o niezastąpione i niezawodne zasady chrześcijańskie oraz zapatrzona w niespożyty wzór cnót familijnych Najświętszej Rodziny.

Zarządzam przeto, by w pierwszą niedzielę po Trzech Królach, czyli dnia 13 stycznia roku przyszłego, obchodzono w parafiach uroczystość Najświętszej Rodziny z okazałością i w głębokim uniesieniu religijnym. Następujące wskazówki mają za zadanie ujednolicić kościelne obrzędy i poza kościelne zbiorowe manifestacje uczuć katolickich:

a) Wielebni Księża Proboszczowie postarają się o duchowe przygotowanie święta, zachęcając mi. wiernych, by uroczystość uczcili spowiedzią świętą i przystąpieniem w gronie rodzinnym do Stołu Pańskiego.

b) Sumie należy nadać możliwą dzisiaj okazałość liturgiczną. Sztandary otoczą ołtarz wielki. Kazanie nawiąże do zasadniczych myśli uroczystości i do współczesnych potrzeb rodziny w świetle wiary.

Po sumie nastąpi wystawienie Przenajświętszego Sakramentu możliwie w monstrancji. Po litanii do Matki Boskiej odśpiewa się Pod Twoją obronę, odmówi się modlitwę do świętego Józefa i udzieli błogosławieństwa sakramentalnego. W końcu śpiew Boże, coś Polskę.

Nabożeństwo to aa złączyć wiernych w intencji modlitewnej, by w nowej Polsce rodzina, wsparta łaskami, bożymi, spełniała w duchu chrześcijańskim swe wzniosłe i święte zadania jako zasadnicza komórka życiowa narodu i by w obecnym przesileniu społecznym nie zawiodła jako przyrodzona biologiczna i moralna podbudowa Państwa.

c) Zalecam dalej, by powołane do tego Komitety parafialne razem z Wielebnymi Księżmi Proboszczami przygotowały na ten dzień akademię ku czci św. Rodziny, z odpowiednimi śpiewami, z wykładem na temat rodziny chrześcijańskiej i innymi występami. Akademię należy zgodnie z przepisami zgłosić do Władz bezpieczeństwa.


Druk: "Zarządzenia Władzy Duchownej dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 1(1946), s. 1-2;
także: Dzieła, s. 807. 

Drukuj cofnij odsłon: 4352 aktualizowano: 2012-03-13 17:22 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone