Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Galeria

Czasy salezjańskie


 

Młody August w wieku lat 16-stu zaciąga się w szeregi duchownych synów Jana Bosko i zostaje salezjaninem. Jako kleryk wysłany zostaje do Rzymu na studia. Z Rzymu wraca do Polski. Pracuje początkowo jako nauczyciel i wychowawca młodzieży w salezjańskim zakładzie naukowym w Oświęcimiu. Później odbywa studia teologiczne, po ukończeniu których 23 września 1905 roku, otrzymuje święcenia kapłańskie w Krakowie, z rąk J.E. ks. bpa. Anatola Nowaka. Przez dwa następne lata uzupełnia swe studia z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie w Krakowie i we Lwowie. W roku 1907 zakłada w Przemyślu nową placówkę salezjańską, którą przez przeciąg przeszło dwu lat kieruje z wielką umiejętnością. Z Przemyśla władza zakonna przeznacza go na dyrektora salezjańskiego zakładu wychowawczego w Wiedniu. Po 10-ciu latach kierowania domem zakonnym, przełożeni powierzają ks. Augustowi Hlondowi niezmiernie odpowiedzialne stanowisko w hierarchii zgromadzenia, mianując go prowincjałem rozległej prowincji salezjańskiej, obejmującej: Austrię, Węgry i południowe Niemcy. Urząd ten piastuje do nominacji 7 listopada 1922 roku na administratora apostolskiego dla śląskiej ziemi.

Zakład salezjański na Valsalice. Zakład salezjański na Valsalice.
Zakład salezjański w Lombriasco. Zakład salezjański w Lombriasco.
Nowicjat salezjański w Foglizzo. Nowicjat salezjański w Foglizzo.
Oświęcim, Instytut Świętego Jacka. Oświęcim, Instytut Świętego Jacka.
Bł. Michał Rua podczas wizytacji w Oświęcimiu. Bł. Michał Rua podczas wizytacji w Oświęcimiu.
Ks. A. Hlond po prymicjach - 1905. Ks. A. Hlond po prymicjach - 1905.
Uczestnicy prymicji ks. Augusta Hlonda w Oświęcimiu. Uczestnicy prymicji ks. Augusta Hlonda w Oświęcimiu.
Zakład im. Al. Lubomirskiego w Krakowie. Zakład im. Al. Lubomirskiego w Krakowie.
1907 - ks. A. Hlond z wychowankami oratorium św. Józefa. 1907 - ks. A. Hlond z wychowankami oratorium św. Józefa.
Ks. A. Hlond wśród salezjanów w Przemyślu -1909. Ks. A. Hlond wśród salezjanów w Przemyślu -1909.
Wiedeń, Salezjański Instytut Świętych Aniołów Stróżów. Wiedeń, Salezjański Instytut Świętych Aniołów Stróżów.
Wiedeń, 1911 - ks. A. Hlond z uczniami szkoły muzycznej. Wiedeń, 1911 - ks. A. Hlond z uczniami szkoły muzycznej.
Wiedeń, 1912 - ks. A. Hlond z oratorium świątecznym. Wiedeń, 1912 - ks. A. Hlond z oratorium świątecznym.
Z wychowankami Salesianum w Wiedniu, 1913. Z wychowankami Salesianum w Wiedniu, 1913.
Ks. A. Hlond jako inspektor w Wiedniu z salezjańskimi współbraćmi, 1919. Ks. A. Hlond jako inspektor w Wiedniu z salezjańskimi współbraćmi, 1919.
Z ks. inspektorem P.  Tirone w Wiedniu w 1920. Z ks. inspektorem P. Tirone w Wiedniu w 1920.
Ensdorf (Niemcy), 1921, ks. A. Hlond jako przełożony Inspektorii Niemiecko-Wegierskiej. Ensdorf (Niemcy), 1921, ks. A. Hlond jako przełożony Inspektorii Niemiecko-We ...
Fulpmes (Austria) 13-15 XII 1921 - ks. A. Hlond podczas I Kapituły Inspektorialnej. Fulpmes (Austria) 13-15 XII 1921 - ks. A. Hlond podczas I Kapituły Inspektoria ...
Drukuj cofnij odsłon: 11274 aktualizowano: 2012-04-25 16:01 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone