Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Konkurs hlondowski

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski Kardynał August Hlond – Bogu i Ojczyźnie - A.D. 2005

19 listopada 2005 r., w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 1, odbyło się uroczyste zakończenie I Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”. Organizatorami Konkursu były: Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i Akcja Katolicka im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda - Oddz. Parafialny (OP) Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00. Przybyłych gości powitał Przewodniczący Pomorskiego Oddz. Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Waldemar Jaroszewicz. Następnie głos zabrał Ks. Kanonik Piotr Toczek – Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Gdańsku (DIAK). I Ogólnopolski Konkursu o Kard. Hlondzie został ogłoszony w 75. rocznicę utworzenia przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda – 24 listopada 1930 r. Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Po krótkim referacie nastąpiło ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród. W imieniu Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB nagrody wręczał Prorektor KUL prof. dr hab. Roman Doktór, w imieniu Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego ks. dyr. Jan Oleksiuk SDB – proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, w imieniu członków Jury ks. dr Krzysztof Lis SDB i organizatorzy: Joanna Olbert i Waldemar Jaroszewicz. Nagrody pieniężne i rzeczowe zostały ufundowane przez Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Patronów Konkursu: Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, wszystkich Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, Akcję Katolicką OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrał Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Roman Doktór. Następnie zostały wygłoszone referaty: przez: Joannę Olbert – Prymas Polski Kard. August Hlond – służba Bogu i Ojczyźnie i red. Jerzego Marlewskiego – Być katolikiem wszędzie i zawsze w świetle nauczania Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

Na zakończenie głos zabrała Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi Joanna Olbert, która wyraziła podziękowanie wszystkim uczestnikom Konkursu, Patronom i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Konkursu. Równocześnie została skierowana do wszystkich prośba o upowszechnianie życia, działalności i nauczania Wielkiego Prymasa jakim był Sługa Boży Kard. August Hlond, który prorokował: że, „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” , a na łożu śmierci Narodowi obiecywał, że: „Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił”. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do obejrzenia wystawy prezentowanej w gmachu Nowego Ratusza pt.: Prymas Polski Kard. August Hlond – na straży sumienia Narodu. Zaapelowano o udział w przyszłorocznej (II) edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”.

Zwieńczeniem uroczystego zakończenia Konkursu była, odmówiona przez wszystkich uczestników spotkania, modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda: Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Powyższe uroczystości były i są kontynuacją działań mających na celu upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda. W 2002 r. z inicjatywy Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Władysława Kołyszko SDB. Prezentowano dwie wystawy poświęcone Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi (przygotowane przez: 1) Kleryków Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie pod kierunkiem śp. Stanisława Kosińskiego; 2) Joannę Olbert z Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi). Uroczystościom towarzyszyła ekspozycja pamiątek po Słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie przygotowana przez ks. Proboszcza Janusza Zdolskiego SDB. Rok później - 23 października 2003 r. w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt.: Prymas Polski Kardynał August Hlond Bogu i Ojczyźnie przygotowana przez członków Pomorskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku: Przewodniczącego Waldemara Jaroszewicza i Joannę Olbert i Ks. dyr. Ryszarda Świrydziuka SDB - Proboszcza Parafii pw. św. Jana Bosko w Gdańsku. Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Władysław Kołyszko SDB rozpoczęto obchody 55. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda. Podczas Konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr Krzysztof Lis SDB, ks. dr hab. Wojciech Necel TChr, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, dr Peter Raina, ks. mgr Jan Konieczny TChr, ks. lic. Mirosław S. Wierzbicki SDB, red. mgr Jerzy Marlewski i mgr Joanna M. Olbert. W 2004 r. wydano książkę pt. Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie, zawierającą wygłoszone podczas Konferencji referaty. W maju br. został ogłoszony I Ogólnopolski Konkurs Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie, który organizatorzy zamierzają kontynuować.

Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu. Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi.

Kontakt: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 0-696-333-089

W imieniu organizatorów:

Joanna M. Olbert 


WYNIKI KONKURSU

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół średnich ogólnokształcących
Kategoria II – młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda.

Uczestnicy Konkursu zgłaszali pracę pisemną na dowolnie wybrany temat:
- „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.
- Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Hlonda.
- Rodzina w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda
- Nauka społeczna w ujęciu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.
- Wkład Kard. Augusta Hlonda w organizację Kościoła w Polsce.
- Wskazania dla członków organizacji, ruchów i stowarzyszeń katolickich kierowane przez Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda w okresie międzywojennym.
- Działalność Prymasa Polski i Jego przesłania kierowane do Polaków w okresie II Wojny Światowej.

Jury na podstawie prac pisemnych i egzaminu ustnego (w Kategorii I – obowiązywała znajomość wszystkich Listów Pasterskich Kard. Augusta Hlonda) wyłoniło laureatów:

w Kategorii I nagrody otrzymały:

I miejsce
Nagroda główna - indeks na Katolicki Uniwersytet Lubelski
Anita Wereska z Lublina za pracę: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.

II miejsce
Hanna Gailitis z Rumi za pracę: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.

III miejsce
Aneta Halmann z Gdańska za pracę: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.

W Kategorii II laureatami zostali:

I miejsce
Kl. Marcin Stefanik TChr z Poznania za pracę: Rodzina w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda

II miejsce
Jolanta Drożdzińska z Polic za pracę: Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Hlonda.

II miejsce
Dawid Misiak z Gostynina za pracę: Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. Hlonda.

III miejsce
Krzysztof Starnawski z Radomia za pracę: Rodzina w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda

Wyróżnienia otrzymali:

- Joanna Cisek z Wiszni Małej za pracę: Działalność Prymasa Polski i Jego przesłania kierowane do Polaków w okresie II Wojny Światowej.
- Dagmara Jasiak z Góry za pracę: Działalność Prymasa Polski i Jego przesłania kierowane do Polaków w okresie II Wojny Światowej.
- Tomasz Kalniuk z Torunia za pracę: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.
- Renata Kołodziejczyk ze Starej Góry za pracę: Wkład Kard. Augusta Hlonda w organizację Kościoła w Polsce.
- Marta Matysek z Lublina za pracę: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” - Maryjność Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda.
- Zofia Stroińska z Białegostoku za pracę: Działalność Prymasa Polski i Jego przesłania kierowane do Polaków w okresie II Wojny Światowej.

Drukuj cofnij odsłon: 5274 aktualizowano: 2013-10-29 11:16 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone