Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Konkurs hlondowski

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie - A.D. 2006

18 listopada 2006 r. w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie II Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie organizowanego przez Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christaina i Akcję Katolicką OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, koncelebransami byli: ks. kanonik Edmund Kosznik – kapłan wyświęcany przez Prymasa Polski kard. Hlonda (w Pelplinie w 1946 r.), ks. dr Krzysztof Lis SDB, ks. dyrektor Jan Oleksiuk SDB - Proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi i ks. Henryk Olesik SDB – kapłan bierzmowany przez kard. Augusta Hlonda. Po Mszy Świętej odprawionej w Kaplicy Królewskiej (ufundowanej dla Gdańszczan przez Prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego i króla Jana III Sobieskiego), udano się na poczęstunek.

O godz. 14.00 w Ratuszu Głównego Miasta w Sali Białej, Przewodniczący Pomorskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Waldemar Jaroszewicz, przywitał licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród Laureatom Konkursu, głos zabrał ks. kanonik Edmund Kosznik, który podzielił się swoimi wspomnieniami z lat wojennych i powojennych. Wielkim wydarzeniem w życiu ks. kanonika był dzień 24 II 1946 r., kiedy to z rąk Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda otrzymał Święcenia Kapłańskie.

W drugiej części spotkania, głos zabrał ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, który wygłosił referat: pt. Podstawy teologiczne aktu oddania się Narodu Polskiego Chrystusowi Królowi Wszechświata, następnie odczyt wygłosił ks. dr Krzysztof Lis SDB, nt. Akt poświęcenia się Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda (8 IX 1946 r.) i jego znaczenie dla Narodu Polskiego. Kolejny referat poświęcony Zadania kobiety katolickiej w nauczaniu Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda wygłosiła mgr Joanna Olbert.

Na zakończenie głos zabrała Joanna Olbert - Prezes Akcji Katolickiej im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, która wyraziła podziękowanie wszystkim uczestnikom Konkursu, Patronom, fundatorom nagród i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania II edycji Konkursu. Równocześnie została skierowana do wszystkich prośba o upowszechnianie życia, działalności i nauczania Wielkiego Prymasa jakim był Sługa Boży Kard. August Hlond, który prorokował: że, „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”, a na łożu śmierci Narodowi obiecywał, że: „Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił”.

Zwieńczeniem uroczystego zakończenia Konkursu była, odmówiona przez wszystkich uczestników spotkania, modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda: Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu. Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi.

Kontakt: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 0-696-333-089 (w godz. 19.00-21.00)

W imieniu organizatorów

Joanna M. Olbert


WYNIKI KONKURSU:
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE

O r g a n i z a t o r z y
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku
Akcja Katolicka im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

P a t r o n a t
Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Ks. Wikariusz Generalny Zbigniew Rakiej TChr - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Poznań
Ks. Inspektor Marek Chrzan SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Kraków
Ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Wrocław
Ks. Inspektor Zbigniew Łepko SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Piła
Ks. Inspektor Jan Niewęgłowski SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Warszawa

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół średnich (pragnący studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim)
Kategoria II – uczniowie szkół średnich i pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda.

Tematy prac pisemnych obowiązujące w I i II Kategorii:
a. Kard. August Hlond jako człowiek religijnego zawierzenia Bogu, Chrystusowi Królowi, Matce Bożej.
b. Idee i cele Zjazdów Katolickich w Polsce międzywojennej integralną formą posługi pasterskiej kard. Augusta Hlonda jako ordynariusza diecezji i Prymasa Polski.
c. Akt poświęcenia się Narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny dokonany 8 IX 1946 r. przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda i jego znaczenie dla Narodu Polskiego.
d. Aktualność nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda o godności osoby i narodu.
e. Ks. August Hlond jako salezjański publicysta katolicki.
f. „Do młodych i o młodych” – Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o polską młodzież.
g. „Opieka nad Rodakami na Obczyźnie” – Prymas Polski kard. August Hlond troskliwy opiekun Polonii Zagranicznej.
h. Aktualność wskazań zawartych w Listach Pasterskich kierowanych do wiernych przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.

Jury na podstawie prac wyłoniło Laureatów:

Kategoria I

III miejsce - Łukasz Czafurski – Lubań - „Opieka nad rodakami na Obczyźnie - Prymas Polski kard. August Hlond troskliwy opiekun Polonii Zagranicznej”
III miejsce - Natalia Kuziel – Szczawa – „Kardynał August Hlond jako człowiek religijnego zawierzenia Bogu, Chrystusowi Królowi i Matce Bożej”

Kategoria II

I miejsce - Marcin Stefanik TChr – Poznań - „Do młodych i o młodych – Prymas Polski kardynał August Hlond w trosce o polską młodzież”
II miejsce - Alicja Maliszewska - Nowa Sól – „Aktualność nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda o godności osoby i narodu”
III miejsce - Krzysztof Starnawski – Radom – „Aktualność nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda o godności osoby i narodu”
III miejsce - Adam Terlikowski – Jaworzno – „Aktualność nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda o godności osoby i narodu”

Wyróżnienie

Joanna Grajewska – Wróbel – Piekary Śląskie - „Do młodych i o młodych – Prymas Polski kardynał August Hlond w trosce o polską młodzież”

Nagrody:

Kategoria I
III miejsce – 250 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 250 zł i nagrody książkowe

Kategoria II
I miejsce – Wieża Audio i nagrody książkowe
II miejsce – 600 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe

Wyróżnienie
Nagrody książkowe

Podziękowania za udział w Konkursie
Książki

Drukuj cofnij odsłon: 4791 aktualizowano: 2013-10-29 11:23 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone