Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

MAJ

MAJ


 

1. 1938 - w uroczystość odpustową ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie dokonuje odsłonięcia pomnika kard. Edmunda Dalbora
5. 1936 - uczestniczy w uroczystościach ku czci św. Stanisława z okazji 900-lecia urodzin w Szczepanowie.
5. 1936 - wydaje pismo okolicznościowe: Walka duchów.
7.-11. 1930 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie.
12. 1946 - konsekruje na Jasnej Górze ks. bpa Stefana Wyszyńskiego, przyszłego prymasa Polski. Współkonsekratorzy: ks. bp Karol Radoński i ks. bp S. Czajka z Częstochowy.
13. 1948 - otrzymuje tytuł Doktora Honoris Causa KUL z Prawa Kanonicznego.
14. 1938 - inauguruje IV Zjazd Delegatów Katolickiego Związku Robotników w Poznaniu.
14. 1942 - odprawia uroczystą Mszę św. w 25-lecie sakry biskupiej Piusa XII w górnej bazylice i bierze udział w akademii w hotelu Sanit Louis.
15. 1924 - prowadził pieszą pielgrzymkę z Katowic do Częstochowy.
16. 1931 - Pius XI mianuje Kard. A. Hlonda protektorem polskiej emigracji na cały świat.
18. 1946 - bierze udział w uroczystościach kaliskich z okazji 150-lecia koronacji cudownego obrazu św. Józefa w kolegiacie kaliskiej.
22.-29. 1938 - uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie. Wygłasza przemówienie w języku węgierskim.
24. 1936 - bierze udział w pielgrzymce studentów na Jasną Gorę i przyjmuje od nich ślubowanie wierności wierze.
24. 1948 - wydaje orędzie: Do ludności Ziem Odzyskanych, jako uspokojenie nastrojów wśród ludności po liście Ojca świętego Piusa XII do episkopatu niemieckiego.
26.-10.06 1934 - składa wizytę biskupom francuskim oraz odwiedza polskie ośrodki emigracyjne we Francji.
28. 1939 - uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie Młodych Polek w Poznaniu.
29. 1937 - uczestniczy w złotym jubileuszu kapłaństwa abp Józefa Teodorowicza we Lwowie i bierze udział w koronacji obrazu MB w Stanisławowie.
30.-7.06 1936 - na zaproszenie kard. Verdier uczestniczy w jubileuszu 50-lecia związku francuskiej młodzieży katolickiej i 100-lecia istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.
30. 1946 - dokonuje ingresu do prokatedry warszawskiej. Wita go abp Antoni Szlagowski podniosłym, historycznym przemówieniem.

 

Drukuj cofnij odsłon: 1746 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone