Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK


 

2. 1909

- przerywa uczęszczanie na wykłady na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie. Łącznie zaliczył w roku akademickim 1908/9 2 semestry.

2. 1926

- obejmuje per procuratorem w osobie ks. Prał. Stanisława Janasika, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu obie archidiecezje.

3. 1897

- składa na ręce bł. Ks. Michała Rua wieczyste śluby zakonne; później wyjeżdża na studia do Rzymu.

8.-17. 1934 - uczestniczy w Kongresie, przewodniczy sekcji polskiej oraz odwiedza polskie ośrodki emigracyjne w Argentynie.
10. 1926 - odbywa ingres do katedry gnieźnieńskiej.
10. 1935

- wydaje list pasterski: O kościelnych sprawach majątkowych.

10. 1948

- bierze udział w uroczystości przeniesienia relikwii patrona Warszawy bł. Ładysława z Gielniowa do kościoła akademickiego w Warszawie i wygłasza płomienne przemówienie do młodzieży akademickiej.

12. 1930 - poświęca kościół polski w Londynie w obecności kard. Bournea.
13. 1893 - wstępuje do Towarzystwa salezjańskiego.
13. 1948 - kard. Hlond poważnie zachorował.
14. 1948 - poddał się operacji wyrostka robaczkowego.
17. 1926 - udziela święceń kapłańskich w bazylice gnieźnieńskiej ks. Nawrotowi i ks. W. Gronkowskiemu.
17. 1926 - w godzinach popołudniowych odbywa ingres do katedry poznańskiej.
17. 1936 - poświęca kamień węgielny pod budowę Seminarium zagranicznego w Poznaniu.
20.-21. 1945 - pobyt w parafii w Szamotułach. Udziela sakramentu bierzmowania 850 osobom.
21. 1948 - przyjmuje sakrament chorych i Wiatyk z rąk ks. bpa Zygmunta Choromańskiego w obecności biskupów sufraganów i kapituły i przekazuje swoją ostatnią wolę.
22. 1934 - wygłasza przemówienie w kościele św. Józefa w Rio de Janerio. Otrzymuje order "Krzyża Południa".
22. 1948 - zgon kard. Hlonda, Prymasa Polski (o godz. 10.30) w szpitalu Sióstr Elżbietanek na Mokotowie w Warszawie.
22. 1958 - uroczystość przeniesienia zwłok kard. Hlonda do nowej kaplicy w bazylice archikatedralnej warszawskiej. Mszę św. celebruje bp Zygmunt Choromański w zastępstwie kard. Wyszyńskiego, obecnego na konklawe; przemówienie żałobne wygłasza abp Antoni Baraniak, długoletni sekretarz zmarłego prymasa.
23. 1934 - wraz z bpem Karolem Radońskim uczestniczy w spotkaniu pod pomnikiem Serca Jezusowego na górze Corcovado.
24. 1905

- wyjeżdża do Krakowa i obejmuje funkcję kapelana Schroniska im. Księcia Lubomirskiego.

24. 1926

- konsekruje w bazylice gnieźnieńskiej ks. Bpa Arkadiusza Lisieckiego ordynariusza diecezji śląskiej w asyście ks. bpa Antoniego Laubitza i ks. bpa Stanisława Okoniewskiego.

24. 1936

- uczestniczy w uroczystej akademii ku czci Chrystusa Króla i 10-lecia rządów prymasowskich.

24. 1948

- eksportacja zwłok kard. Hlonda do prokatedry warszawskiej; prowadzi kondukt abp Walenty Dymek.

26. 1893

- przyjeżdża wraz ze starszym bratem Ignacym do zakładów salezjańskich w Valsalice pod Turynem, gdzie rozpoczyna pierwszą klasę gimnazjum pod kierunkiem ks. W. Grobelnego.

26. 1947

- poświęca Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie i bierze udział w uroczystej akademii z tej okazji.

26. 1948

- pogrzeb kard. Hlonda. Uroczystościom żałobnym przewodniczy JE Kard. Adam Sapieha. W pogrzebie biorą udział wszyscy biskupi, kapituły i przedstawiciele władz oraz ambasadorzy obcych państw. Zwłoki zmarłego kardynała złożono w kaplicy Najświętszego Sakramentu w gruzach katedry warszawskiej.

28. 1945 - uczestniczy w manifestacji ku czci Chrystusa Króla na palcu Wolności w Poznaniu i wygłasza programowe przemówienie pt: "Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień chwili"
30. 1932

- poświęca Pomnik Wdzięczności ku czci Serca Jezusowego w Poznaniu.

31.-1.11 1945

- wizytuje parafię w Lesznie. Udziela sakramentu bierzmowania 4 grupom wiernych w łącznej liczbie 2135.

 

Drukuj cofnij odsłon: 1768 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone