Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ


 

1. 1936 - inauguruje II Studium Katolickie w Wilnie poświęcone wychowaniu młodzieży.
1. 1939 - wybuch II wojny światowej. Kardynał jest w Poznaniu.
2.-6. 1935 - uczestniczy i przemawia podczas I Studium Katolickim w Poznaniu poświęconym rodzinie.
3.-8. 1924

- inauguruje i przewodniczy obradom na III Zjeździe Katolickim w Katowicach przy udziale kard. E. Dalbora i innych biskupów z Polski.

4. 1939

- wyjeżdża o godz. 1.30 w nocy na wcześniej zwołane nabożeństwo w intencji Ojczyzny do Warszawy, które miało być odprawione przy udziale episkopatu i najwyższych dostojników państwowych. Po nim nie może już powrócić do Poznania.

5. 1929 - otwiera Ogólnopolski Zjazd Katolickich Związków Polek w Poznaniu i omawia stosunek Akcji Katolickiej i Episkopatu do tych stowarzyszeń.
5. 1938 - inauguruje IV Studium Katolickie w Katowicach poświęcone posłannictwu katolicyzmu polskiego.
8.-10. 1923 - inauguruje II Zjazd katolicki w Królewskiej Hucie.
8. 1929 - otwiera X Zjazd Katolicki w Poznaniu przemówieniem: O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce.
8. 1932 - wydaje dekret erygujący zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców w Potulicach.
8. 1946 - poświęca naród polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze w obecności całego episkopatu i milionowej rzeszy wirnych.
9. 1923

- powołuje do życia tygodnik katolicki "Gość Niedzielny", mianuje pierwszym redaktorem ks. Teodora Kubinę.

10. 1929 - inauguruje Kongres Muzyki Kościelnej w Poznaniu.
10.-13. 1933 - przewodniczy pielgrzymce około 600 osobowej z Katowic do Wiednia oraz bierze udział w uroczystościach wiedeńskich z okazji 250 rocznicy odsieczy Wiednia.
11. 1937 - przemawia na Międzynarodowym Kongresie Antyalkoholowym w Warszawie.
12. 1929 - bierze udział w zebraniu organizacyjnym "Stowarzyszenia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie" (w prymasowskim pałacu w Poznaniu) przy udziale A. Bnińskiego, A. Smoczyńskiej, ks. S. Janickiego i innych
12. 1933 - Odprawia uroczystą Mszę św. na Kahlenbergu. Kazanie wygłosił bp. Stanisław Okoniewski.
12. 1936 - uczestniczy oraz wygłasza przemówienie podczas Zjazdu Katolickiego w Malines.
14. 1939 - wyjeżdża z misją do Rzymu. Opuszcza kraj.
14.-15. 1939  - znajduje się w Bukareszcie. Wyjeżdża do Rzymu przez Jugosławię, Triest.
15. 1904 - składa egzamin maturalny w Szóstym Cesarsko-Królewskim gimnazjum we Lwowie.
18. 1937

- uczestniczy w Zjeździe Związku Katolickiego Mężów na Jasnej Górze.

19. 1939

- przyjeżdża do Rzymu, witany przez przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, przełożonych generalnych: jezuitów i salezjanów, ambasadorów i Polonię we Włoszech.

20. 1929 - przyjmuje delegata apostolskiego Bułgarii ks. abpa Anioła J. Roncalli (później pap. Jana XXIII). i wydaje na jego cześć przyjęcie w pałacu prymasowskim w Poznaniu.
20. 1934 - udaje się na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Buenos Aires.
21. 1939 - uczestniczy w audiencji u Ojca Świętego Piusa XII.
21. 1943

- bierze udział w benedykcji opata Dupriez w Hautecombe, dokonanej przez abpa Chambery, Mons. Pierre-Marie Durieux

23. 1905 - przyjmuje z rąk bpa Anatola Nowaka w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie święcenia kapłańskie.
23. 1948 - poświęca z okazji Konferencji Plenarnej Episkopatu we Wrocławiu statuę Matki Bożej przez tumem wrocławskim oraz publikuje list pasterski: O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży.
24. 1932 - wydaje odezwę: W sprawie bezrobotnych.
26. 1936 - przewodniczy pielgrzymce Związku Kobiet katolickich na Jasnej Górze i przyjmuje ślubowanie wierności wierze.
28. 1927 - inauguruje Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny w Poznaniu.
28. 1939 - wygłasza przemówienie przez Radio Watykańskie do narodu polskiego: Nie zginęłaś Polsko.
30. 1939 - bierze udział w audiencji dla Polaków w Castel Gandolfo i jest na drugiej prywatnej audiencji u Piusa XII.

 

Drukuj cofnij odsłon: 1768 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone