Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Galeria

Rozpoczęcie "Roku ks. Ignacego"


Dnia 17 stycznia 2009 rozpoczął się w Towarzystwie Chrystusowym "Rok sługi Bożego o. Ignacego Posadzego".

Poniżej list przełożonego generalnego ogłaszający obchody tegoż roku:


Drodzy Współbracia!

Kończący się już rok 2008 obchodziliśmy w Towarzystwie Chrystusowymwe współpracy z księżmi salezjanami jako „Rok sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda”.Na jego przeżywanie złożyły się uroczyste Msze św. dziękczynne i upraszającego rychłą beatyfikację, sympozja, koncerty, konkursy i inne inicjatywy, które nam samymi Kościołowi polskiemu przybliżyły wielkość Ŝycia i dzieł zainicjowanych przez wielkiego Prymasa odrodzonej Polski.

W analogiczny sposób, w związku z przypadającą 17 stycznia przyszłego rokudwudziestą piątą rocznicą śmierci Ojca Ignacego Posadzego, któremu Kapituła Generalna w 1951 r. przyznała tytuł „Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego”, pragniemy w naszej wspólnocie zakonnej poznawać, ubogacać się i dziękować Boguza sługę Bożego, o. Ignacego, i propagować wobec Kościoła powszechnego jego bezgraniczne i heroiczne oddanie „sprawie Bożej na wychodźstwie”.

W związku z tym, za zgodą Rady Generalnej, ogłaszam rok kalendarzowy 2009Rokiem sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr”. Rozpoczniemy go oficjalnie w sam rocznicowy dzień, tj. w sobotę 17 stycznia2009 r. uroczystością w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu, gdzie w kaplicy złożone są doczesne szczątki o. Ignacego. Szczegółowy program obchodów i wydarzeń zostanie ogłoszony niebawem. Razem z nami dziękować Bogu i prosić o szybkiewyniesienie na ołtarze o. Ignacego będą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, dla których Ojciec jest bezpośrednim Założycielem, i które właśnierozpoczęły obchody 50-lecia istnienia swojego Zgromadzenia.

Niech Pan Bóg sprawi, by czekające nas rocznicowe uroczystości odnowiły w nasnatchniony przez Ducha Świętego i realizowany wiernie przez Ojca Współzałożycielacharyzmat, który nas tak unikalnie wyróżnia wśród wspólnot zakonnych na świecie i który dzisiaj okazuje się być bardziej aktualny niż kiedykolwiek.

Kurytyba, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada 2008 r.

ks. Tomasz Sielicki SChr
przełożony generalny


Oryginały zdjęć znajdują się w Archiwum Ośrodka Postulatorskiego w Poznaniu.

Drukuj cofnij odsłon: 5686 aktualizowano: 2012-02-23 11:24 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone