Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

1

Dzień 1 - Wiara


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Listu św. Jakuba Apostoła (2,14.26):

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Każde uzdrowienie Chrystus uzależnia od wiary: paralityk spuszczony przez dach, uzdrowienie ślepego w Jerychu, Chrystus każe podziwiać wiarę u setnika. Od Apostołów Chrystus wymaga wiary całkowitej, bez miary. Stale do niej pobudza i przynagla: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» (Mt 8,26). Podczas burzy na morzu mówi do Piotra idącego na Jego spotkanie po falach: «Czemuś zwątpił, małej wiary?» (Mt 14,31). Cała wartość życia pochodzi z wiary. Bez wiary życie nasze nie miałoby żadnego sensu. Słowa, gesty, przyklękanie nie znaczyłyby nic. Nasze życie bez promieniującej wiary byłoby bezpłodne. Dla wielu ludzi współczesnych wartość posiada tylko to, co widzialne, uchwytne. My przez ducha wiary mamy świadczyć o rzeczywistości niewidzialnej. Mamy nieść światło światu”.

Prośby:

- O niezachwianą wiarę dla papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich ochrzczonych.
- O łaskę poznania Chrystusa dla wszystkich niewierzących i poszukujących.
- O wytrwanie w wierze aż do śmierci dla mnie i wszystkich moich bliskich.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Boże, Ty doprowadzasz każdego do poznania Twojej istoty w duchu nadprzyrodzonej wiary, spraw, abyśmy za wstawiennictwem o. Ignacego umacniali dar wiary, otrzymany na chrzcie świętym i przykładem swego życia pociągali innych ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Drukuj cofnij odsłon: 6622 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone