Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

2

Dzień 2 - Nadzieja


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (5,1-5):

„Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Trudności są po to, aby je przezwyciężać. Nie powinny one być dla nas powstrzymującą przeszkodą, lecz odskocznią, która skłaniając nas do przezwyciężenia samych siebie, zmusza nas do pokonania trudności. Kto wie, czy nie dlatego Bóg pozwala, abyśmy czasem mieli wrażenie, że wszystko nam się wymyka, a ziemia usuwa się spod nóg, abyśmy byli jak gdyby zmuszeni uciec się do Niego i uchwycić się Jego ramion”.

Prośby:

- O autentyczną radość życia dla wszystkich chrześcijan, wypływającą z cnoty nadziei.
- O głęboką ufność w Bożą Opatrzność dla zrozpaczonych i doświadczanych problemami.
- O bezgraniczne zaufanie woli Bożej, realizującej się w moim życiu.
Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Boże, nasz Ojcze, okazując swoją potęgę, wspieraj nas łaską chrześcijańskiej nadziei, jaką posiadał o. Ignacy, abyśmy wbrew przeciwnościom wszyscy zawsze złączeni byli tylko z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Drukuj cofnij odsłon: 2215 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone