Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

3

Dzień 3 - Miłość


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (13,1.4-8a).

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Miłość musi być miłością apostolską. Czyż można żyć miłością, a nią nie gorzeć, jej nie rozlewać? Do natury ognia należy, by płonął i zapalał. Stąd też każda miłość wychodzi z siebie, by się udzielać i rozlewać tam, gdzie jej nie ma. Tak wiec siłą napędową wszystkiego, co dobre i piękne, jest miłość. Zrozumiał miłość św. Paweł, kiedy ją nade wszystko głosił, kiedy stał się dla niej szalonym, kiedy nie chciał znać niczego poza Miłością Ukrzyżowaną, jedyną siłą jego wielkiego w swej ofierze serca”.

Prośby:

- O miłość apostolską dla misjonarzy i misjonarek, szczególnie pracujących wśród Polonii.
- O wzajemną miłość dla Polaków, zarówno dla tych żyjących w Ojczyźnie, jak i na emigracji.
- O to, by miłość była znakiem rozpoznawczym mojego chrześcijaństwa.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Boże, Źródło wszelkiej miłości, umacniaj nasze drogi miłością, jakiej udzieliłeś o. Ignacemu, byśmy tak jak on służyli Tobie w braciach na ich emigracyjnych drogach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Drukuj cofnij odsłon: 2630 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone