Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

4

Dzień 4 - Modlitwa


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Ewangelii wg. św. Łukasza (11,1b-4).

„«Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„O modlitwie mówi się ciągle, a to i tak za mało. Pan Jezus podkreśla bezwzględną konieczność modlitwy: «Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać» (Łk 18,1); «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie» (Mt 26,41); «Proście, a będzie wam dane» (Mt 7,7), i tak bez końca. Ciekawa rzecz, kiedy przeglądamy Pismo Święte, już na pierwszym miejscu może najbardziej podkreślają autorzy natchnieni: miłość, miłość bliźniego. Jednak zaraz po tym podkreślają obowiązek modlitwy. Kładą wręcz nacisk na modlitwę. Modlitwa jednoczy nas z Bogiem i stanowi przedłużenie modlitwy Chrystusa proroka, kapłana i pasterza. Jednoczy nas we wspólnotę kościelną...”.

Prośby:

- O łaskę wytrwałej i głębokiej modlitwy dla osób konsekrowanych, posługujących Polonii.
- O dar przebaczenia, które jest fundamentem modlitwy, dla zwaśnionych i rozbitych rodzin.
- O to, abym potrafił trwać na ufnej modlitwie w każdej sytuacji mego życia.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Boże, Twoja uświęcająca łaska kieruje wszystkimi chwilami naszego życia; przez wytrwałą modlitwę o. Ignacego przed Twoim tronem chwały, przemień nasze obawy w radosną modlitwę dziękczynienia i uwielbienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Drukuj cofnij odsłon: 2922 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone