Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

8

Dzień 8 - Przy Sercu Bożym


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-11).

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Prawdziwa miłość objawia się w uczynkach. Św. Paweł zrozumiał wysokość, szerokość, głębokość i długość miłości Serca Chrystusowego. Wpatrzony w tę miłość, Paweł oddaje Chrystusowi swoje życie. Dla Niego trudzić się będzie bez zastrzeżeń z całą gorącością swego serca. Porwany Jego przykładem, «minimus Apostolorum» [najmniejszy z Apostołów] będzie jak burza, jak żagiew płomienny w apostolskim posługiwaniu. I my, heroldowie Serca Bożego czynami świadczyć mamy o tym Boskim Sercu. Chodzi o to, by codziennie nasze czynności były świadectwem wiary w to Boże Serce, by były zgodne z Jego zasadami, by w tym czasie nasze serce biło w takt Bożego Serca”.

Prośby:

- O prawdziwą miłość i kult Serca Bożego w życiu Kościoła katolickiego.
- O umiejętność zadość czynienia Najświętszemu Sercu przez osoby konsekrowane.
- O wszelkie potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, udzielone przez Serca Jezusa.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Miłosierny Boże, w Sercu Jezusa udzieliłeś nam swego daru miłości oraz siły i pobudki do szukania Ciebie w polskich emigrantach. Spraw, aby przez ufność, jaką pokładał w Sercu Bożym o. Ignacy, nie zginął na wieki żaden człowiek, odkupiony Krwią Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Drukuj cofnij odsłon: 2293 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone