Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Inne

Czuwanie Soborowe.

Carissimi!
Przeżywamy historyczną chwilę w dziejach Kościoła św. W Rzymie pod przewodnictwem Jana XXIII obraduje Parlament Ojców Soborowych nad odnowieniem i odrodzeniem Kościoła św. Ks. Prymas zawiózł na Sobór jako prezent dla Ojca św. przyrzeczenie specjalnych modlitw całego narodu polskiego w intencji Soboru. Z rozrzewnieniem przyjął Jan XXIII z rąk Prymasa Polski „Księgę Czuwań Soborowych”. Księga ta zawiera rozporządzenia Biskupów polskich i kalendarze diecezjalne „Czuwań” w poszczególnych parafiach.

Jak wiadomo Księża Biskupi zarządzili w swoich diecezjach wielką kampanię modlitewną Soboru. W sumie każdego dnia, w całej Polsce, 30 do 50 parafii przed wystawionym Najśw. Sakramentem czuwa w obliczu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ks. Prymas wręczył Ojcu św. również adres hołdowniczy zakonów polskich wraz z symbolicznym ryngrafem i lampką. Symbole te mają wskazywać na udział zakonów w modlitwie soborowej na Jasnej Górze, jak również w własnych domach zakonnych. Słuszna to rzecz, że w tej ogólnej kampanii modlitewnej nie może zabraknąć zakonów. Zakony, te zbiorniki energii duchowej z racji swego powołania mają tu odegrać szczególniejszą rolę. One na kolanach przed Najśw. Sakramentem i przed obrazem Jasnogórskiej Pani pragną uprosić dla Ojca św. i Soboru wyjątkowe światło i łaski.

W powszechnym czuwaniu soborowym weźmie udział i nasze Towarzystwo. W spisie doręczonym Ojcu św. wyznaczono Towarzystwu dobę od 3 do 4 grudnia jako specjalne czuwanie soborowe. Dnia 3 grudnia wieczorem delegacje Chrystusowców z domów formacyjnych i zakonnych oraz z naszych placówek duszpasterskich znajdą się na Jasnej Górze. Tam przez całą noc kajać się będą przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani. Tej samej nocy reszta członków naszej rodziny zakonnej trwać będzie na modlitwie w swoich kaplicach zakonnych. [s. I] W domach zakonnych odbędzie się w czasie „Czuwania” wystawienie Najśw. Sakramentu. Adoracja, śpiewy, nabożeństwa, wypełnią wyznaczony czas. O północy odprawi się uroczysta Msza św. według formularza „Fundamenta eius” z nauką okolicznościową.

Wszyscy kapłani Towarzystwa w dniu 4 grudnia odprawią, o ile to tylko będzie możliwe, Msze św. w intencji Soboru. Wszyscy członkowie odmówią trzy części Różańca. Wspólna Droga Krzyżowa. Zaleca się zachowanie postu ścisłego.

Na placówkach duszpasterskich kapłani i bracia-koadiutorzy od prawią „Czuwanie Soborowe” zasadniczo w dniu wyznaczonym przez swoje diecezje. W dniu naszego zakonnego „Czuwania Soborowego” łączyć się będą duchowo z Towarzystwem. Kapłani odprawią w dniu 4 grudnia, o ile to będzie możliwe, Msze św. w intencji Soboru. Wszyscy zaś członkowie odmówią trzy części Różańca, odprawią prywatnie Drogę Krzyżową oraz zachowają post ścisły w miarę możliwości.

Czas „Czuwania Soborowego” powinien odznaczać się atmosferą świąteczną i rodzinną. W tym też czasie nie powinno zabraknąć drobnych ofiar jako daniny miłości dla Ojca św. i wielkich zamierzeń soborowych. Nasze „Czuwanie Soborowe” wyrazi się również w głębokim przeżywaniu wyznaczonego nam czasu. W największym napięciu łączyć się będziemy duchowo z Ojcem św. i Ojcami Soboru.

Ta więź modlitwy i ofiary między Jasną Górą a naszymi domami i placówkami zakonnymi wytworzy siłę duchową, która wyzwoli nadprzyrodzone energie jako wsparcie dla obrad soborowych. Modlitwy nasze i dobre uczynki, płynące z głębi naszych serc, będą poważnym wkładem w dzieło odnowienia Królestwa Bożego na ziemi.

W tych dniach wyjeżdżam do Rzymu, by uczestniczyć w obradach Soboru. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za tę wielką, niezasłużoną łaskę. Będzie to chyba szczytowa łaska mego życia kapłańskiego i zakonnego. Jestem szczęśliwy, że na Soborze będę mógł reprezentować nasze Towarzystwo, które coraz intensywniej włącza się w nur pracy apostolskiej Kościoła. [s. II]

W Rzymie na miejscach świętych modlić się będę w intencji Towarzystwa oraz drogich mi współbraci. Modlić się będę w tych samych intencjach, które ś.p. nasz Założyciel nosił w sercu, gdy w roku 1934 przebywał w stolicy chrześcijaństwa. Pisał on wówczas do nas te słowa: „Na grobach Apostołów modliłem się o ducha apostolskiego dla członków Towarzystwa Chrystusowego, o pełne i wyłączne oddanie się zadaniom jego, o taki dar gorliwości, iżby spalił wszystko to, co samolubne w jakimkolwiek znaczeniu, a miłością Bożą bez granic uszlachetnił i spotęgował wszystko to, co jest pierwiastkiem szlachetnym i z łaski Bożej porywem ku doskonałości i ofierze ze siebie. Sanctificemini adhuc!”. Po ukończeniu pierwszej Sesji Soboru pojadę do Francji, później do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Pojadę wsparty Waszymi modlitwami, o które proszę wszystkich i każdego z osobna.

Żegnajcie! Bogu Was polecam i Jego Przenajświętszej Matce, Królowej naszej i Królowej Wychodźstwa Polskiego.

Kochający Was w Chrystusie

X. Ignacy Posadzy T.Chr.

Puszczykowo, 22 listopada 1962 r. [s. III]


Druk: „Biuletyn Towarzystwa Chrystusowego d. W.” 12(1962), s. I-III,
Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, syg. KR II, 6.

Drukuj cofnij odsłon: 14304 aktualizowano: 2012-01-25 16:04 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone