Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Inne

Odezwa Przełożonego Generalnego.

W dniu 22 października przypada dziesiąta rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda. W dniu tym cała Polska wraz z wielomilionową rzeszą wychodźców polskich przywiedzie sobie na pamięć jego świetlaną postać. W szczególniejszy jednak sposób wszyscy Chrystusowcy uczczą w tym dniu swego ukochanego Założyciela.

Dobrze pamiętamy, jak naród polski przed dziesięciu laty opłakiwał stratę swego Wodza duchowego, który przez dwadzieścia dwa lata swego prymasostwa w swych płomiennych przemówieniach i listach pasterskich wskazywał na drogi dzisiejszego posłannictwa. Pamiętamy jak Polonia zagraniczna w ogromie bólu chyliła swe żałobne sztandary u trumny swego Protektora. Nie było przecież na wychodźstwie polskim znaczniejszych poczynań, których głową i sercem nie był Prymas Polski.

Przypominamy sobie straszny cios, jaki spotkał wówczas nasze Towarzystwo, które jak ta biedna sierota w nieutulonym żalu i smutku stała u trumny tego, który z woli Opatrzności Bożej był jego Założycielem, jego Protektorem i zawsze życzliwym Przyjacielem.

A dzisiaj po dziesięciu latach jego fizycznej rozłąki z nami jeszcze lepiej rozumiemy, jak wielkim, mocarnym duchem był nasz Założyciel. Chociaż ciałem odszedł od nas, to jednak namacalnie odczuwamy jego obecność. Jego duch czuwa nad Towarzystwem i oręduje przed tronem Najwyższego, wypraszając mu błogosławieństwo Boże oraz dalszy wspaniały rozwój.

W dziesiątą rocznicę śmierci okażemy szczególną wdzięczność naszemu wielkiemu Założycielowi za jego duchową opiekę nad Towarzystwem. Dowodem tej wdzięczności będą nasze gorące modlitwy za jego duszę. W tej też myśli zarządzam na dzień 22 października w całym Towarzystwie we wszystkich domach formacyjnych oraz na placówkach duszpasterskich nabożeństwa żałobne z krótkim przemówieniem okolicznościowym.

Puszczykowo, dnia 1 października 1958 r.
X. Ignacy Posadzy T.Chr. [s. 3]


Druk: „Biuletyn Towarzystwa Chrystusowego d. W.” 10(1958), s. 3,
Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, syg. KR II,2.

Drukuj cofnij odsłon: 14319 aktualizowano: 2012-01-31 16:33 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone