Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Inne

Trzydziestolecie Towarzystwa.

Carissimi!
W dniu 22.VIII. w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi panny obchodzić będziemy 30-lecie istnienia Towarzystwa. Z rozrzewnieniem wspominamy te 30 lat skromnych dziejów naszej rodziny zakonnej. Wszak ten okres czasu to jeden nieprzerwany potok łask i dobrodziejstw Bożych. Łaski Boże zlewały się na potulickie ustronie, kiedyśmy drżącą ręką pisali pierwsze karty naszej historii. Łaski Boże nie opuszczały nas w ponurym okresie zawieruchy wojennej.

Bóg Najmiłościwszy wspierał nas szczodrze swoimi łaskami i w okresie powojennym. Łaski szczytowe w tym czasie do Decretum Laudis udzielone Towarzystwu w dniu 22.17.1950 roku oraz zapowiedziana na koniec tego roku ostateczna aprobata Towarzystwa przez Stolicę Apostolską.

Inną wielką łaską to dalszy rozwój Towarzystwa. W obecnej chwili Towarzystwo liczy 206 kapłanów, 72 braci, 37 kleryków, 6 nowicjuszy. Niższe Seminarium w Świdnicy liczyło w chwili rozwiązania ponad 100 seminarzystów. Radosną okolicznością jest to, że już 44 kapłanów oraz 5 braci pracuje wśród Polonii poza granicami Państwa i to w następujących krajach: Australia, Brazylia, Francja, Kanada, N.R.F. Stany Zjednoczone i Włochy.

Nie sposób przedstawić dziejów Towarzystwa, a zwłaszcza jego perspektywy do dzisiejszych wydarzeń w Kościele Katolickim. Wydarzeniami tymi to pojawienie się na tronie papieskim niezwykłej postaci w osobie Jana XXIII. To jego wiekopomna encyklika społeczna „Mater et Magistra”. To przede wszystkim wielki ruch soborowy, ogarniający i porywający cały świat.

Życie Papieża Jana XXIII, jego dzieło doktrynalne - encyklika i jego dzieło praktyczne - Sobór, zapowiadają wielki zwrot w Kościele. Mówią o jakimś historycznym przeniesieniu akcentu z dzieciny jurydycznej, tradycyjnej na dziedzinę treści, czyli miłości. Boć treścią autentyczną życia Kościoła może być tylko miłość, miłość twórcza i zdobywcza. [s. I]

Nasze Towarzystwo, żywy i młody organ misyjny Kościoła obchodzi swoje 30-lecie w okresie wielkiego odrodzenia katolickiego „in capite et in membris”.

Pamiętajmy, że zrobiony jest dopiero początek ruchu odnowy. Rozprowadzenie tych nowych żywotnych sił odrodzenia do wszystkich komórek ludzkości stoi jako nowe, misyjne zadanie przed wszystkimi formacjami Kościoła.

Stoi ono również przed naszym Towarzystwem. Pragniemy łączyć stare tradycje zakonne z nowoczesnością, element stałości z postępem czasów i szczególnych potrzeb duszpasterskich. Przede wszystkim jednak pragniemy zmobilizować wszystkie nasze siły dla wypełnienia szczytnych posłannictw Towarzystwa, dla pełnej realizacji charakterystycznego jego ducha.

W nowy okres naszych dziejów wkraczamy z podniesionym czołem w myśl gorących wskazań Ks. Prymasa: „Z miłością Kościoła Powszechnego, z Pawłowa gorliwością apostolską, z umiłowaniem po Bożemu każdej duszy, z codziennym doświadczaniem mocy łaski Bożej, z błogosławiącymi dłońmi, z oczyma życzliwymi, z uśmiechem przyjaznym ku wszelkiej ludzkiej niedoli”.

Przeczuwamy, że nowy okres dziejów Towarzystwa nie będzie zasłany różami. Będzie to raczej droga ciernista i mozolna. Mamy jednak za sobą 30 lat doświadczenia. Mamy niezliczone dowody dobroci i miłosierdzia Bożego względem nas.

Z czasów wojny oraz z ostatniego okresu wynieśliśmy jedną ważną naukę: „Nie ma takich burz, z których Towarzystwo divinis auxiliis nie wyszło by obronną ręką. Nie ma takich podstępów ducha ciemności, których Opatrzność Boża niby przędzę pajęczą zniweczyć by nie potrafiła”.

Przekonaliśmy się niejednokrotnie, jak prawdziwe są słowa, wielkie słowa Pawłowe: „Wierny jest Bóg, który powołał nas do Towarzystwa Syna swojego, Jezusa Chrystusa” /I Kor. 9/.

W święto niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny wszyscy kapłani w miarę możności odprawią Mszę Św. w intencji Towarzystwa. Wszyscy członkowie odmówią trzy części Różańca świętego.

Poznań, 1 sierpnia 1962r.

X. Ignacy Posadzy T.Chr. [s. II]


Druk: „Biuletyn Towarzystwa Chrystusowego d. W.” 8(1962), s. I-II,
Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, syg. KR II, 6.

Drukuj cofnij odsłon: 13676 aktualizowano: 2012-01-25 16:07 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone