Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Inne

List przed Kapitułą Generalną.

Umiłowani Współbracia!
Drugi Watykański Sobór Powszechny wzywa cały Lud Boży do gruntownej reformy życia. Główną wytyczną tej reformy ma być Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Szczególne miejsce w życiu Kościoła zajmują rodziny zakonne. Członkowie ich poprzez profesję zakonną łączą się jeszcze ściślej z Kościołem i z jego posłannictwem. A zasadnicze zadanie Kościoła to dawać chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i zbawiać ludzi.

Nie spełnią zakony swego zadania, jeśli u siebie nie przeprowadzą gruntownej odnowy według wskazań Soboru, To też Kościół polecił zakonom, by na specjalnych Kapitułach przeprowadziły rewizję swych ustaw i zwyczajów, dostosowując je do wymagań soborowych. Wiele rodzin zakonnych tę pracę już wykonało.

I nasza rodzina zakonna przygotowuje się do takiej Kapituły specjalnej. Poprzedzona trzydniowymi rekolekcjami, rozpocznie ona swe obrady w dniu 4 lipca 1968 roku. Będzie ona miała za zadanie dostosowania naszego życia do wymagań soborowych oraz obecnej chwili. Na tej Kapitule jej członkowie dokonają nadto wyboru nowego Zarządu Towarzystwa.

Praca nie będzie łatwa. Jesteśmy zakonnikami, a równocześnie duszpasterzami. Połączenie życia zakonnego z normalną pracą duszpasterską nasuwa szereg problemów, W duchu Bożym trzeba je będzie odpowiednio rozważyć i ustawić.

Komisje przygotowawcze do Kapituły działają już od pewnego czasu. Wyniki ich pracy w niedługim czasie podam do wiadomości wszystkich Współbraci. Idzie o to, by każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie. Uwagi, które nadeślecie, poszczególne Komisje rozpatrzą i przygotują dla Kapituły ostateczny projekt Ustaw.

Ks. Kardynał Prymas zatwierdził już nową ordynację wyborczą. Bardzo serdecznie proszę o dokładne zapoznanie się z nią. Wybory delegatów w kraju na Kapitułę odbędą się w grudniu b,r, i to w następujących terminach:

STARGARD - 11 grudnia /poniedziałek/ - godzina 10.30

ZIĘBICE - 18 grudnia /poniedziałek/ - godzina 9.30 - Księża, po południu - Bracia [s. 1]

POZNAŃ - 20 grudnia /środa/ - godzina 8.30 - Księża, po południu - Bracia

POZNAŃ - 21 grudnia /czwartek/ - drugi etap - godz. 11.00

Nasza rodzina zakonna znajduje się w przede dniu wielkiego wydarzenia. W ręce delegatów, których sami wybierzemy, złożymy dalsze losy naszego Towarzystwa. W zbliżających się wyborach i całej działalności przedkapitulnej kierujmy się tylko i wyłącznie chwałą Bożą i pożytkiem Towarzystwa. Odrzućmy z naszego myślenia wszelkie ludzkie rachuby. Wołam do Was słowami Założyciela: „Nowe czasy, nowe zadania. Kiedy Wam godziny odrodzenia wybijają, wszystko, co ciasne, co samolubne, niech zniknie z serc waszych”.

Potrzeba Bożej łaski, by nasze wysiłki nad przystosowaną odnową życia zakonnego dały właściwe rezultaty. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” /J 15,5/. Dlatego wzywam wszystkich, by w codziennych swych modlitwach polecali Bogu nadchodzącą Kapitułę. Prośmy, błagajmy Boga nie tylko o zewnętrzną odnowę, ale przede wszystkim o odnowienie i pogłębienie ducha. A taka odnowa to bezgraniczne ukochanie Boga i Jego sprawy, to pełne i całkowite oddanie się Jezusowi.

Jednocześnie zarządzam, by wszyscy członkowie w intencji Kapituły odmawiali codziennie hymn do Ducha Świętego „Veni Creator”. Nadto w Domu Głównym w Poznaniu w każdą środę odprawiać się będzie w tej intencji Msza święta - o ile możliwe o Duchu Świętym - a wieczorem nabożeństwo do Ducha Świętego.

Wszystkie te sprawy w sposób szczególniejszy oddaję w ręce Maryi, Królowej Towarzystwa i Polonii Zagranicznej.

Ks. Ignacy Posadzy TChr
Przełożony Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców
Poznań, 15 listopada 1967 r. [s. 2]


Druk: „Informator Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców” 10/11(1967), s. 1-2,
Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, syg. KR II,11.

 

Drukuj cofnij odsłon: 13779 aktualizowano: 2012-01-24 16:33 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone