Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

t. IV

82. List okrężny

Miniony rok.


 

Carissimi!

U progu Nowego Roku na całym świecie modlą się biskupi, kapłani i wierni Kościoła Powszechnego. Składają Bogu gorące hołdy dziękczy­nienia. l Towarzystwo nasze przyłącza się do tego hołdu czci i wdzięczności.

Jest za co dziękować i korzyć się przed Bogiem, i rok 1955 upłynął nam pod znakiem szczególnej dobroci Bożej. Gdy myślą przebiegamy dni całego roku, nie znajdujemy ani jednego dnia, który by nie był naznaczony jakimś dobrodziejstwem czy opieką Bożą nad nami.

Dowodem tej opieki to dalszy rozrost Towarzystwa i wzmożenia jego działalności. A oto stan personalny z 31 grudnia 1955 roku.

KAPŁANI

Towarzystwo liczy obecnie 80 kapłanów.

- Rzym - Jest tu dwóch kapłanów: ks. dr F. Okroy i ks. dr W. Przekop. Obaj pracują przy kościele polskim św. Stanisława.

- Francja - Przebywa tu 8 kapłanów. W Hesdigneul ma swoją siedzibę ks. Wiktor Mrozowski, delegat Przełożonego dla spraw Towarzystwa za granicą. Tu mieści się również nowicjat.

Ks. Cz. Pawlak jest kierownikiem placówki duszpasterskiej w Bruay-en-Artois. Pomagają mu w pracy duszpasterskiej ks. Z. Delimat i ks. M. Gutowski. Ks. Gutowski jest również członkiem Rady Polskiej Misji we Francji oraz sekretarzem Polskiego Zjednoczenia Katolickiego. Księża z Bruay dojeżdżają do miejscowości Divion, Haillicourt i Houdain.

Ks. St. Malec jest kierownikiem placówki w Motigny-en-Ostrevent. W pracy duszpasterskiej pomaga mu ks. dr Karczewski, kapłan die­cezjalny. Obsługują oni nadto miejscowości Lallaing, Pecquencourt i Sessevalle.

Ks. Z. Szwajkiewicz zarządza placówką w Abscon i dojeżdża do miejscowości Escaudin i Fenain.

- Niemcy Zachodnie - Pracują tu ks. J. Okos, ks. Cz. Kiek i ks. J. Kubica. Wszyscy trzej sprawują opiekę duszpasterską nad Polakami w Westfalii i Nadrenii. Mieszkają wspólnie w Essen-West, Mainzerstrasse 11.

- Ordynariat gorzowski - Pracuje tu 34 kapłanów oraz 4 braci. W pracy duszpasterskiej pomaga im 25 sióstr rekrutujących się z 5 zgromadzeń zakonnych. Kapłani nasi obsługują tu 21 parafii. Parafie te rozmieszczone są na terenie dekantu szczecińskiego - wicedziekan ks. mgr H. Mrzygłód, stargardzkiego - dziekan ks. dr K. Świetliński, nowogardzkiego i kamieńskiego.

- Archidiecezja wrocławska - Kapłani Towarzystwa obsługują kościół w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29 oraz parafie w Wigańcicach i Bożnowicach - ks. W. Szczęsny, w Krzelkowie ks. St. Fietko, w Biernacicach - ks. A. Jabłoński oraz w Osinie. Na terenie archidiecezji wrocławskiej przebywa łącznie ośmiu kapłanów Towarzystwa.

- Archidiecezja chełmińska - Ks. A. Piłat jest administratorem parafii we Władysławowie.

- Archidiecezja poznańska - W Domu Głównym w Poznaniu jest obecnie 6 kapłanów.

W domu Towarzystwa w Puszczykowie przebywa 3 kapłanów. Przełożonym domu jest ks. dr P. Biolik. Ks. T. Szkarłat jest administratorem parafii Chojnica-Morasko. W pracy duszpasterskiej pomaga mu ks. T. Breithaupt. Ks. A. Torbiński jest wikariuszem w Spławiu, ks. H. Smoliński pomaga w jednej z parafii w Poznaniu, ks. St. Ułaszkiewicz jest pomocnikiem duszpasterskim w Pniewach. Ks. Cz. Czartoryski pracuje w Wiśniewie, ks. S. Kaczma-rek w Mikołowie, a ks. H. Wycisłowski w Radomiu.

Statystyka duszpasterska

Ogólna liczba wiernych obsługiwanych przez kapłanów Towarzyststwa wynosiła w roku 1955 około 270.000. Rozdano Komunii św. ponad 800.000.

KLERYCY

- Seminarium Duchowne w Poznaniu

Przełożony domu - ks. rektor F. Berlik, dyrektor studiów - ks. dr Cz. Kamiński, ekonom gen. - ks. J. Smyczyk, ojciec duchowny - ks. T. Myszczyński, prefekt - ks. B. Bryja, sekretarz - ks. T. Perlik.

Kleryków95. lkurs teologii - 35, II kurs teologii - 24, III kurs teologii - 22, IV kurs teologii - 14 diakonów, wyświęconych 29 maja. Na wykłady uczęszcza ponadto 4 kleryków ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Wykładają następujący profesorowie: bp dr H. Bednorz - teologia pastoralna i homiletyka, ks. dr E. Nowicki, ks. dr Cz. Kamiński - prawo kanoniczne, ks. dr A. Wronka - egzegeza St. Testamentu, ks. prof. M. Wolniewicz - egzegeza Nowego Testamentu, ks. prof. Wcwrzyniak

- dogmatyka i apologetyka, ks. prof. L. Kaczmarek - dogmatyka, ks. prof. S. Hain - partologia, ks. prof. P. Biolik - teologia moralne, ks. prof. E. Gagajek, - historia Kościoła i socjologia, ks. prof. Szymański - ascetyka i ryt, ks. prof. M. Finkę - katechetyka, prof. T. Strumiłło - pedagogoka, ks. prof. Skórnicki - język łaciński, ks. prof. W. Kania - język francuski, ks. prof. A. Marcinkowski - sztuka, dr A. Zahradnik - medycyna pastoralna, prof. Pawlak - śpiew, br. M. Pankanin, absolwent WSM - dyrygent chóru.

- Seminarium Duchowne w Ziębicach

Przełożony domu - ks. rektor mgr W. Stańczak, ojciec duchowny - ks. mgr H. Kamiński, prefekt ks. W. Śliwa, l kurs filozofii - kleryków 20, II kurs filozofii- 32 oraz 3 kleryków ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Ks. rektor W. Stańczak wykłada patrystykę, ks. prof. W. Pyclik i ks. prof. A. Jabłoński - filozofię, ks. prof. Gula - patrologię i pedagogikę, ks. mgr H. Kamiński - ascetykę, ks. prof. Z. Lustofin - liturgikę i retorykę, ks. W. Śliwa- język niemiecki i śpiew.

- Klerycy za granicą

Dwóch kleryków odbywa studia na „Gregorianum" w Rzymie - kl. Feruga i kl. Kowalczyk. Sześciu kleryków przygotowuje się do matury w Hesdigneul oraz w seminarium księży salezjanów.

- Nowicjat kleryków w Bydgoszczy

Przełożony domu oraz magister - ks. St. Grabowski, ojciec duchowny - ks. W. Gowin, prefekt - ks. B. Mikołajewski. Nowicjuszy 11, profesów 32. Wykładowcy: ks. dyr. W. Przybylski, ks. prof. W. Kania, ks. prof. K. Urbanowiski, ks. Beranard Biskupski pomaga w jednej z parafii w Bydgoszczy.

- Nowicjat kleryków w Hestdigneul

Przełożony domu - ks. W. Mrozowski, magister - ks. dr J. Grzelczak. Nowicjat liczy 4 kleryków-nowicjuszy.

BRACIA

- Bracia profesi

Ogólna liczba braci profesów wynosi obecnie 75, w tym 60 profesów o ślubach dozgonnych. Z tych jeden pracuje w Paryżu - br. W. Szynakiewicz, jeden przebywa w Londynie - br. S. Cieśla, jeden w Hesdigneul - br. L. Pluta, 4 zajęci na Pomorzu Zachodnim, 29 w Domu Głównym w Poznaniu, 5 w Puszczykowie, 9 w Morasku, 5 w Bydgoszczy, 19 w Ziębicach.

- Bracia nowicjusze

Nowicjat liczy obecnie 3 braci nowicjuszy. Jeden aspirant odbywa próbę w Ziębicach, jeden w Paryżu.

Ogólna liczba członków:

Kapłanów 80 Kleryków profesów 187 Kleryków nowicjuszy 15 Braci profesów 75 Braci nowicjuszy 3 Braci aspirantów 2

In Te Domine speravi. Tymi słowami zakończyliśmy stary rok. Niech te słowa ufności brzmią dalej i w tym nowym roku. „Przystąpmy tedy z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę odpowiedniej pomocy" (Hbr 4,16).

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, dnia l stycznia 1956 r.


Druk: LO IV, s. 91-94.

Drukuj cofnij odsłon: 4788 aktualizowano: 2012-01-30 16:41 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone