Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Artykuły

KAI

Poznań: Przeniesienie szczątków założyciela Towarzystwa Chrystusowego.
20 stycznia 2007.


 

Doczesne szczątki o. Ignacego Posadzego, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, zostały dziś przeniesione do kaplicy w Domu Głównym zgromadzenia w Poznaniu. Przy translacji obecny był abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Abp Gądecki wyjaśnił w homilii cel przeniesienia kości zmarłego Sługi Bożego.

Wskazał trzy powody: pierwszy ma charakter naturalny, kiedy złożenie szczątków zmarłego w konkretnym miejscu przywiązuje do tego miejsca jego bliskich. Kolejne dwa mają naturę teologiczna; na poziomie wspólnotowym takie wydarzenie ma szansę stać się wołaniem o
nowego ducha o odnowienie wewnętrzne, nowe życie "tchnięte w kości" (por. Ez 37). Podobnie dzieje się na poziomie indywidualnym; kości mogą dzięki Bożej łasce wypuścić świeże pędy" (por. Syr 46), a więc całe wydarzenie translacji może przypominać o potrzebie ciągłego odnawiania gorliwości każdego członka wspólnoty zakonnej.

Przeniesienie szczątków, czyli translacja, kończy pewien etap procesu beatyfikacyjnego na terenie archidiecezji, mianowicie rekognicję, czyli rozpoznanie heroiczności cnót Sługi Bożego. Tym samym proces beatyfikacyjny zbliża się coraz bardziej do przeniesienia dokumentów do Watykanu.

W uroczystości wzięło udział około 50 księży z Polski i zagranicy, na czele z przełożonym heneralnym towarzystwa, ks. Tadeuszem Winnickim TChr, kilkadziesiąt sióstr ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (założonego przez o. Ignacego Posadzego) oraz licznie zebrana rodzina o. Ignacego.

Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia w rodzinie rolniczej. Po maturze w 1917 roku, zgłosił się do seminarium arcybiskupiego w Poznaniu. Studia odbył w Munster i Fuldzie. 19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej. Po trzech latach pracy przy tarze poznańskiej został prefektem seminarium męskiego w Poznaniu. Był współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich. Wakacje ks. Ignacy spędzał za granicą wśród emigrantów polskich. W 1932 roku kard. August Hlond powierzył mu zadanie tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigrantów-Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1942 r. księżom Towarzystwa Chrystusowego udało się uzyskać od władz niemieckich w Krakowie zezwolenie na pracę duszpasterską w tzw. dulagach - obozach przejściowych dla Polaków wywożonych do Rzeszy na roboty przymusowe. W roku 1958 ks. Posadzy założył zgromadzenie żeńskie - Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej - do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego. Ks. Ignacy Posadzy zmarł w Puszczykowie k. Poznania 17 stycznia 1334 roku.


Druk: KAI, wydanie internetowe z dn. 20 stycznia 2007.

Drukuj cofnij odsłon: 5542 aktualizowano: 2012-01-14 15:25 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone