Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List do ks. prałata Wł. Ostrowskiego - proboszcza w Harbinie.

Poznań, dnia 27 października 1926.

Przewielebny Księże Proboszczu!

Jestem Waszej Przewielebności bardzo wdzięczny za przybycie do Poznania i za poinformowanie mnie i kleru poznańskiego o pracach i wysiłkach, wśród których kolonia polska w Harbinie spełnia zadanie swoje, swoją misję narodową i religijną na dalekim Wschodzie. Proszę przyjąć wyrazy szczerego uznania i zachęty oraz serdeczne życzenia, by niezmordowana akcja Waszej Przewielebności przy chętnym poparciu społeczeństwa polskiego utrwalić zdołała te dzieła, które tam powstały jako pomniki polskiego ducha i wiary. Drogim Rodakom w Harbinie raczy Przewielebność Wasza zawieść moje czułe pozdrowienia i błogosławieństwo.

+August Hlond Prymas Polski

P.S. Dołączam 500 zł na cele polskie i katolickie w Harbinie.


Druk: "Kurier Poznański", 120(1927), z dn. 15 III 27;
także: Dzieła, s. 165. 

Drukuj cofnij odsłon: 6623 aktualizowano: 2012-01-09 17:27 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone