Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

List do polskich biskupów w sprawie wychodźców.

Poznań, dnia 10 kwietnia 1928.

Ekscelencjo!

Ze strony wychodźców naszych we Francji i w Niemczech, jak i ze strony ich duszpasterzy na obczyźnie dochodzą mnie użalania, że XX. Proboszczowie w Polsce nie utrzymują prawie żadnego związku z parafianami swymi, którzy na dłuższy czas wywędrowali za granicę, szukając na obczyźnie pracy i zarobku. Dla ustrzeżenia ich od wrogich wpływów, na jakie życie ich na obczyźnie jest ze wszech stron narażone, jest rzeczą pożądaną, a nawet konieczną, aby XX. Proboszczowie prowadzili spisy wychodźców, polecali ich modlitwom i utrzymywali z nimi kontakt przez listy upominające ich do praktyk religijnych i życia cnotliwego, jako też przez dostarczanie im czasopism katolickich i dobrych książek.

Najdostojniejszych Księży Biskupów proszę uprzejmie, by dla dobra emigracji naszej polecili proboszczom utrzymywanie serdecznych stosunków z parafianami przebywającymi na obczyźnie.


Druk: "Wiadomości Diecezjalne Łódzkie", 1(1928), s. 13;
także: Dzieła, s. 207. 

Drukuj cofnij odsłon: 3816 aktualizowano: 2012-01-09 15:08 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone