Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Obowiązek utrzymywania łączności z wychodźcami.

[Poznań, V 1928]

Ze strony wychodźców naszych we Francji i w Niemczech, jak i ze strony ich duszpasterzy na obczyźnie dochodzą mnie użalenia, że XX. Proboszczowie w Polsce nie utrzymują żadnego związku z parafianami swymi, którzy na dłuższy czas wywędrowali zagranicę, szukając na obczyźnie pracy i zarobku. Dla ustrzeżenia ich od wrogich wpływów, na jakie życie ich religijne na obczyźnie jest ze wszech stron narażone, jest rzeczą pożądaną a nawet konieczną, aby XX. Proboszczowie prowadzili spisy wychodźców, polecali ich modlitwom i utrzymywali z nimi kontakt, przez listy upominające ich do praktyk religijnych i życia cnotliwego jako też przez dostarczanie im czasopism katolickich i dobrych książek.

Przypominam więc ponownie WW.XX. Proboszczom obowiązek duszpasterski utrzymywania serdecznego stosunku z parafianami, przebywającymi na obczyźnie.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 5(1928), s. 28;
także: Dzieła, s. 210. 

Drukuj cofnij odsłon: 3789 aktualizowano: 2012-01-09 11:10 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone