Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Przemówienie na rozpoczęcie Kursu Duszpasterskiego w Poznaniu.

14 września 1927.

Kapłani - Duszpasterze!

Na Was z misją Biskupów posłanych na parafie spoczywa przeważny ciężar i odpowiedzialność pracy - posłannictwa Chrystusowego na ziemi. Rozmaita ta praca na szerokich przestrzeniach Rzeczypospolitej - bo bardzo są rozmaite warunki pracy - inne u nas, inne na kresach. Jedne są jednak wspólne wskazania i źródła nieomylne, które zawsze czynią naszą pracę owocną, a to jest:

1) serce nasze ma być wypełnione Bogiem-Chrystusem, z takiej pełności niech usta nasze mówią, stąd łatwy wniosek - kapłan ma pracować nad sobą, bo pamiętajmy, nic nie możemy dać więcej nad to, co posiadamy; następnie

2) macie duszpasterze nieść pracę ofiarną, pracę sumienną. To co zbudujecie swoją usilną pracą, to będzie owocne, miłe i dla was zbawienne. Przykre doświadczenia, jakich jesteśmy świadkami w tych krajach, w których biskupi i duchowieństwo wspierali się na dworach katolickich, tam szukając podpory, po których zostały jeno wspomnienia a w duszach ludzkich pogaństwo, niech nauczą poświęcenia się i pracy dla naszej wielkiej idei budowania Kościoła Chrystusowego i miłości Ojczyzny z tym przeświadczeniem, że Pan Bóg nam dopomoże. Polska będzie katolicką tylko przez naszą ofiarną pracę kapłańską. W pracy konieczna jest metoda, w tym celu zgromadziliście się, Czcigodni bracia kapłani, aby swoje metody pogłębić i pracę uczynić tym owocniejszą. I na te prace z serca Wam błogosławię.


Druk: "Ateneum Kapłańskie", 20(1927), s. 521-522;
także: Dzieła, s. 195. 

Drukuj cofnij odsłon: 4032 aktualizowano: 2012-01-09 15:51 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone