Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Przemówienie podczas powitania p. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w archikatedrze poznańskiej.

Poznań, dnia 17 lutego 1927.
(streszczenie).

Panie Prezydencie!

Stanąłeś na prastarej wielkopolskiej ziemi, która pamięta najdawniejsze dzieje naszego państwa. Tutaj nad Gopłem stała skromna chata tego, który był protoplastą Piastów. Z tej ziemi wielki Bolesław swym chrobrym ramieniem wywalczył wielkość Polski i tutaj uwieńczył potężne swoje dzieło koroną królewską włożoną na swoje skronie.

Panie Prezydencie!

W Twoim Państwie jest mało miejsc tak czcigodnych jak ta katedra. Prastarą tę świątynię wzniósł Mieszko, gdy wraz z Dąbrówką dzieje Polski wiązał z dziejami potężnej i wielkiej rzymskiej kultury. W tej świątyni spoczęły prochy budowniczych Polski Mieszka i Chrobrego. Katedra ta jest pamiątką z pierwszych czasów naszej historii i postawiono ją, gdy Polska weszła w poczet wielkich narodów Zachodu. Biskupi tej świątyni byli władykami całej Polski i ich władztwo dusz, jako wielki łącznik wszystkich Polaków promieniowało nawet i po rozbiorach na wszystkie dzielnice.

Panie Prezydencie!

Wita Cię najstarsza katedra jako tego, który po fundatorze tej świątyni - Mieszku, wziąłeś władztwo nad narodem. Wita Cię dzisiaj Prymas, duchowieństwo i wierny lud wielkopolski. Zeszliśmy się tutaj, aby się modlić do Tego, który jest Królem królów, do Tego, o którym mówił psalmista: "napróżno budują ci dom, którzy go budują, jeśli Bóg go nie buduje". Przyszliśmy się tutaj modlić o błogosławieństwo dla naszego państwa. Przybyłeś i Ty Panie Prezydencie modlić się z ludem wielkopolskim o pomyślność naszej ojczyzny. I my z Tobą się pomodlimy.

Każdej niedzieli w świątyniach naszych rozbrzmiewa pieśń - modlitwa za Ciebie i za pomyślność Rzeczypospolitej. Także i dzisiaj po Mszy zaśpiewamy tę pieśń za Ciebie, aby spoczęło na Tobie, który jesteś wykonawcą szczytnych zamiarów oraz testamentu Bolesława Chrobrego i na naszym Państwie błogosławieństwo Boga! Wzniesiemy gorące modły do Najwyższego, aby Państwo nasze spełnić mogło zadanie, które mu Opatrzność wyznaczyła.


Druk: "Dziennik Poznański", 39(1927), s. 1-2;
także: Dzieła, s. 173-174. 

Drukuj cofnij odsłon: 5755 aktualizowano: 2012-01-09 16:37 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone