Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Słowo wstępne.

Poznań, dnia 13 lutego 1930.

Ze Stolicy Piętrowej padło nowe hasło. Popłynęło ponad rozłogi kościelne niby echo czasów apostolskich, niby wołanie prorocze, niby dziejowa zapowiedź nowych czasów i Wodza wezwanie na wielką rozprawę duchów.

I wszczął się ruch, jakiego dotąd nie było. W sercach budzą się drzemiące i skrzepłe energie. Po raz pierwszy uświadamiają sobie młodzi i starzy swoje "kapłaństwo królewskie". Idą na ochotnika szlachetne zastępy i spiesznie szeregują się legiony wyborowe, mężne i karne, a czynu żądne, pewne zwycięstwa.

Bój się zaczyna. Bój za Boga i Jego prawa, za Chrystusa, Jego Ewangelię i Królestwo. Bój o duszę człowieka, jej godność i szczęście. Bój o narodów kulturę, postęp i ludzkości pomyślność.

Zmagają się Chrystusowi rycerze z własną słabością, płytkością i niekonsekwencją życiową. Tępią obojętność, ciemnotę ducha i obłudę. Mocują się ze złem, z upadkiem ludzkości, z przewrotnością zwodzicieli, z wrogami Krzyża, z antychrystem.

A bój to niekrwawy, uczciwy, serdeczny. Toczy się poza sferami namiętności ludzkich, ziemskich sporów i niesnasek. Miłość i prawda są jego zasadą naczelną.

TO AKCJA KATOLICKA.

Tej wojny święte prawo Papieże wydali. Z orędzi uroczystych, listów i przemów zestawił je w tej książce z benedyktyńską cierpliwością mąż nauki.

Niechże ta pierwsza w polskim języku księga praw Akcji Katolickiej, pisana natchnionym słowem namiestników Chrystusowych, stanie się towarzyszem życiowym wszystkich, którzy w trosce o Polskę pragną pod wodzą hierarchii iść w święty bój o jej Chrystusową przyszłość.


Druk: Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, red. S. Bross, t. 1, Poznań 1930, s. 3-4;
także: Dzieła, s. 261-262. 

Drukuj cofnij odsłon: 3216 aktualizowano: 2012-01-03 13:55 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone