Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie aktu zadośćuczynienia na uroczystość Serca Jezusowego.

Poznań, dnia 24 maja 1928.

Dnia 8 maja br. ogłosił Ojciec św. Encyklikę o publicznym przebłaganiu Najśw. Serca Jezusowego. Ukaże się ona w tłumaczeniu w następnym numerze "Miesięcznika Kościelnego".

Tymczasem zwracam uwagę Czcigodnego Duchowieństwa na to, że tą Encykliką podniósł Ojciec św. uroczystość Najśw. Serca Jezusowego do znaczenia święta duplicis primae classis cum octava, i że w tę uroczystość w całym Kościele odmawiać się powinno uroczyście akt zadośćuczynienia niżej podany.

Ze wspaniałą treścią Encykliki i pięknymi myślami aktu zadośćuczynienia powinni się Wielebni Księża dobrze zapoznać i wyłożyć je wiernym w kazaniach i przemówieniach.

Jest też moim żywym pragnieniem, aby Wielebne Duchowieństwo najprzód samo skorzystało z tej ważnej enuncjacji papieskiej, by pogłębić swe nabożeństwo do Najśw. Serca i aby z niego czerpać ducha apostolskiego i obfite łaski dla swej pracy kapłańskiej. W stosunku do wiernych zaś niechże ta Encyklika będzie nam miarodajną pobudką do gorliwszego krzewienia czci Najśw. Serca, do propagowania nabożeństwa pierwszopiątkowego z Komunią św. wynagradzającą, do zaprowadzenia po parafiach Straży Honorowej i Godziny Świętej i do należytego podkreślenia uroczystości Boskiego Serca.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 6(1928), s. 31;
także: dzieła, s. 208-209. 

Drukuj cofnij odsłon: 3858 aktualizowano: 2012-01-09 11:13 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone