Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

W sprawie dziesięciolecia rządów papieża Piusa XI.

Poznań 28.12.1931.

Uroczystość Papieska, która odbędzie się dorocznym zwyczajem dnia 14 lutego, zamknie okres pierwszego dziesięciolecia pontyfikatu Ojca świętego Piusa XI. Był to okres obfity w znojna, pracę, w przeciwieństwa i walki, ale zarazem bogaty w plony, zdobycze i zwycięstwa. Wzrosła przemożnie powaga Stolicy Świętej, spotęgowały się wpływy katolicyzmu na życie narodów, a w samym Kościele zaznaczyły się orzeźwiające prądy najczystszego ducha Chrystusowego, który i w duszach i w zewnętrznym czynie apostolskim dokonywa cudów łaski. Cały świat katolicki odczuwa głęboko opatrznościowe znaczenie tego znamiennego i nieulękłego pontyfikatu i gotuje się do serdecznego i okazałego obchodu jego dziesięciolecia.

Ze szczególnym oddaniem i wzruszeniem śledzi Polska katolicka wiekopomne walki, które reprezentowana przez Papiestwo idea Chrystusowa stacza z wszelkim pogaństwem ku ratunkowi bezradnej ludzkości. Stojąc od wieków na wysuniętych posterunkach kultury i potykając się w nieustannych bojach o całość swego ducha katolickiego i o bezpieczeństwo kultury chrześcijańskiej, widzi Polska, może wyraźniej niż inne narody, w postawie i czynach Ojca św. tchnienie Boże, które ścieżkami Chrystusowymi wyprowadza narody z toni.

Nam przede wszystkim będzie ten obchód papieski wezwą bojową do dalszych zwycięskich zapasów o panowanie Chrystusa-Króla.

Nie wątpię, że wszystkie parafie przygotują tę uroczystość starannie i obchodzić ją będą w religijnym skupieniu, z katolicką godnością, z wiarą niezłomną w triumf idei Bożej, której Papiestwo jest stróżem i przedstawicielem.

 


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 12(1931), s. 216-217;
także: Dzieła, s. 310-311. 

Drukuj cofnij odsłon: 3469 aktualizowano: 2011-12-28 14:16 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone