Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1926-1932

Zarządzenie w sprawie "Opieka nad Emigrantami".

Poznań, dnia 3 marca 1927.

Z powodu braku, dostatecznej pracy w kraju wzmaga się emigracja polskich, robotników do Francji i Belgii, oraz emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec i Danii. Pozbawieni dostatecznej opieki duszpasterskiej narażeni są oni wśród obcego sobie środowiska, odnoszącego się często z nienawiścią do ich wiary katolickiej, na niebezpieczeństwo utraty wiary.

Sprawozdania naszych księży, pracujących wśród wychodźstwa naszego we Francji i w Niemczech, wskazują na to, że okazują się odporniejsi na wszelką agitację socjalistyczną, komunistyczną i sekciarską ci robotnicy, z którymi rodziny i duszpasterze ze stron ojczystych utrzymują stałe stosunki, pisując do nich częste listy z wiadomościami z kraju, oraz przesyłając im dobre książki i gazety jak "Przewodnika Katolickiego".

Wobec tego polecam Wielebnym Księżom, Rządcom parafii, aby prowadzili dokładne spisy wychodźców z ich parafii i starali się w parafii zorganizować - może najlepiej przy bractwach różańcowych Ojców i Matek chrześcijańskich - Komitety pomocy duszpasterskiej dla emigracji. Zadaniem tych komitetów pod kierownictwem duszpasterza byłoby utrzymywać z wychodźcami parafialnymi żywy kontakt i otaczać ich opieką, która by ich umacniała w wierności względem Boga i Ojczyzny.

Okazana wychodźcom parafialnym pamięć będzie dla nich zawsze wielką radością i pociechą, a może i ratunkiem przed utratą Wiary św.

Wielebni XX. Rządcy parafii zechcą mi na l lipca b.r. zareferować, co w tej sprawie uczynili i jakie poczynili doświadczenia.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 4(1927), s. 24;
także: Dzieła, s. 176. 

Drukuj cofnij odsłon: 5101 aktualizowano: 2012-01-09 16:31 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone