Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Polecenie czasopisma "Teologia praktyczna".

Poznań, 27 grudnia 1938.

Wskutek mojej inicjatywy i zachęty zaczyna wychodzić z Nowym Rokiem w Poznaniu czasopismo dla Duchowieństwa pod tytułem Teologia Praktyczna. Redakcję jego objęli na moje życzenie Księża Profesorowie Seminarium Poznańskiego, którzy korzystać będą ze współpracy wybitnych i doświadczonych znawców przedmiotu z całego kraju. Zrazu będzie Teologia Praktyczna wychodziła jako kwartalnik.

Celem czasopisma jest żywotne aktualizowanie nauk teologicznych i ich stosowanie w praktyce duszpasterskiej, aby kapłan wychodzący z Seminarium z bogatą teoretyczną wiedzą kościelną nie stał bezradny wobec prądów i zagadnień bieżącej chwili i wobec konkretnych potrzeb życia religijnego w Polsce. Wychodząc z takich założeń, Teologia Praktyczna wypełni lukę znaną w naszych publikacjach teologicznych i powinna stać się ulubionym vademecum każdego kapłana pragnącego kształtować skutecznie współczesność w duchu Chrystusowym.

Toteż nie chciałbym w tym wypadku poprzestać na zwykłym wyrażeniu życzenia, by moi Kapłani prenumerowali Teologię Praktyczną. Zgodnie z uchwałą 7 § 2 Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego wzywam autorytatywnie swoich kochanych Księży, by wszyscy abonowali i popieraliTeologię Praktyczną jako swoje pismo fachowe, czerpiąc z niego zarówno metodę realnego ujmowania zagadnień pasterskich jak i praktyczne wskazówki.

Aby w chwilach tak trudnych pod względem gospodarczym ułatwić Duchowieństwu prenumerowanie Teologii Praktycznej, zarządzam osobnym dekretem obniżenie abonamentu Miesięcznika Kościelnego, w którym od Nowego Roku znoszę część nieurzędową.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 11-12(1938), s. 432;
także: Dzieła, s. 642-643. 

Drukuj cofnij odsłon: 4864 aktualizowano: 2012-02-23 15:31 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone