Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1933-1939

Zarządzenie: Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.

Poznań, 21 VI 1934.

Nakładem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu wyszła bardzo ważna praca ks. dr. Stanisława Brossa pt. „Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej". Książka ta, opracowana za moją zgodą i wydana z moim szczególniejszym poleceniem, obejmuje prawo partykularne naszych Archidiecezji i stanowi niejako nasz kodeks diecezjalny, na który Wielebne Duchowieństwo dawno czekało. Jest zaś tym cenniejsza, że poza przejrzystym składem materiału jest wyposażona nie tylko w ogólny spis treści, lecz także w skorowidz osób i miejscowości i w bardzo szczegółowy skorowidz rzeczowy, które umożliwiają natychmiastowe odnalezienie każdego przepisu.

Ten nowy "Zbiór Ustaw" zajmie miejsce książki kd. dr. Trzcińskiego i stanowić będzie aż do ogłoszenia ustaw naszych synodów diecezjalnych półoficjalny podręcznik prawa diecezjalnego.

Zarządzam przeto, że wszystkie urzędy dekanalne i parafialne zaopatrzyć się powinny w „Zbiór Ustaw" kosztem kas kościelnych. Poza tym polecam kupno i studium tego dzieła całemu Wielebnemu Duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 49(1934), s. 208;
także: Dzieła, s. 433. 

Drukuj cofnij odsłon: 3907 aktualizowano: 2012-03-05 11:38 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone