Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1939-1945

Do Jerzego Czechowskiego w Grenoble.

Lourdes, 16 VI 1941.

W związku z pismem z 11 czerwca donoszę co następuje:

W rocie ślubowania, które złożyli polscy akademicy we Francji nieokupowanej dnia 12 czerwca, nie znajduję nic, co by w jakikolwiek sposób niezgodne było z suwerennością Rzeczypospolitej i z jej interesami oraz z honorem i powinnościami polskiego oficera. Cała treść ślubowania tchnie raczej duchem szczerej i ofiarnej służby ojczystej a zarazem jest wyrazem dążenia, by przyszłość Państwa polskiego ugruntowana została na zdrowych, wiecznych zasadach chrześcijańskich. Odpowiada to najaktualniejszym naszym tradycjom, wspaniałej rycerskiej przeszłości narodu i wielkim, rozległym posłannictwom nowej Polski.

Realizując konsekwentnie swe ślubowania, przysłużycie się wybitnie odbudowie Rzeczypospolitej, która z potopu wyłoni się młoda, twórcza, prężna, sprawiedliwa, atrakcyjna, bo wielka duchem, dostojna swą etyczną postawą, wyzwolona z tego dekadentyzmu, który spowodował! załamanie się Europy. Jesteście na dobrej drodze jako Polacy, jako akademicy, jako żołnierze.

Szczęść Warn Boże.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
, s. 179-180.

Drukuj cofnij odsłon: 3794 aktualizowano: 2012-03-09 17:33 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone