Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1939-1945

Do Władysława Raczkiewicza.

Rzym, 3 X 1939.

Dostojny Panie Prezydencie!

Dziękuję najuprzejmiej Panu Prezydentowi za łaskawe powiadomienie mnie o objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i o złożeniu przewidzianej Konstytucją przysięgi. Radością i otuchą napełniaj ą mnie doniosłe słowa listu, że w rozumieniu Pana Prezydenta walka o całość i niezawisłość Naszego Państwa jest równocześnie walką o Kościół i cywilizację chrześcijańską. Nie omieszkam powiadomić Księży Biskupów Polskich o tym programowym oświadczeniu Pana Prezydenta, które jest jakby wyjęte z żywego sumienia narodu, a zarazem jest wyrazem tęsknego oczekiwania całego chrześcijaństwa.

Wielkim pracom Pana Prezydenta nad oswobodzeniem i odbudową Rzeczypospolitej towarzyszą czułe błogosławieństwa moje i Episkopatu, gorące modlitwy Kościoła, najserdeczniejsze życzenia każdej duszy polskiej, wróżby przyjazne ludzkich sumień. W każdym westchnieniu modlitewnym błagam Wiecznego Władcę ludów i czasów, by z Jego woli i zrządzenia Panu Prezydentowi dane było przenieść majestat Państwa Polskiego w granice niepodległej i nieśmiertelnej Rzeczypospolitej i by się w tym celu około dostojnej osoby Pana Prezydenta, jako około prawowitego piastuna władzy państwowej, skupiło we wspólnym zbawczym wysiłku całe polskie plemię. Są to zarazem moje życzenia prymasowskie, które ze wzruszeniem i hołdem składam w ręce czwartego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Raczy Pan Prezydent przyjąć wyrazy mojej najgłębszej czci.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
, s. 162-163.

Drukuj cofnij odsłon: 16473 aktualizowano: 2012-03-09 23:07 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone