Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1939-1945

Z listu do O. Władysława Skwirczyńskiego OFM.

Rzym, 24 IV 1940.

Wielebny Ojcze! Znam te udręki serdeczne, te rozterki duszy, te bóle ciche a targające. Nie trzeba się nimi zniechęcać, lecz trwać i pracować ze świętą zawziętością dla Polski i dla jej ducha zarówno w obecnym przesileniu tragicznym jak i po odbudowie. A zarazem módlmy się tą wielką kapłańską modlitwą, która jest naszym posłannictwem a bez której trudom naszym mogłoby zabraknąć błogosławieństwa niebieskiego. Uświęcajmy się w myśl naszego powołania zakonnego, by z tego morza boleści wyłoniła się jasność chwały Najwyższego w nas i w życiu narodu. Za pieniądze przesłane na uchodźców i dzieci polskie dziękuję.

Pocieszam, zachęcam, pozdrawiam, błogosławię i polecam i proszę wygłosić w Ameryce wiele referatów i przemówień o Polsce i posłannictwie Kościoła w Polsce.


Druk: Daj mi dusze, s. 233.

Drukuj cofnij odsłon: 4104 aktualizowano: 2012-03-09 17:58 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone