Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1945-1948

Dekret W sprawie udziału księży w życiu politycznym.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 1946.

Mając na uwadze dobro wiary i pragnąc zapobiec wciągnięciu Kościoła w walki polityczne, niniejszym dekretem zarządzam:

1) Księża przynależni do archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej mogą podejmować się pracy partyjno-politycznej i przyjmować stanowiska we władzach stronnictw politycznych jedynie za moim piśmiennym zezwoleniem. Zarządzenie to obowiązuje wspomnianych księży na całym obszarze Rzeczypospolitej.

2) Księża zakonni oraz księża nie należący do archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej mogą w obrębie tychże diecezji przynależeć do władz stronnictw politycznych i pełnić działalność partyjno-polityczną wyłącznie za piśmienną zgodą własnego Ordynariusza lub przełożonego zakonnego i za piśmienną zgodą Arcybiskupiej Kurii gnieźnieńskiej lub warszawskiej.


Druk: "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" 1(1946), s. 45;
także: Dzieła, s. 835. 

Drukuj cofnij odsłon: 3039 aktualizowano: 2012-03-13 15:36 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone