Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

17

Polak-katolik to jedno

Od Redakcji:

Katoliku, poznaj swoją godność – to synteza przesłania Prymasa Augusta Hlonda do współczesnych mężczyzn. Wysoko stawia przed nimi poprzeczkę wymagań, bo nic tak nie kształtuje charakteru jak trud i wyrzeczenie. Mężczyzna katolik musi być mężny i stawiać sobie wielkie cele, bo nie jest obywatelem drugiej kategorii. Więcej, tylko katolicy powinni cieszyć się największymi przywilejami w państwie, bo są najlepszą częścią Narodu – mocno podkreśla Prymas Hlond. Budują swoją pracą „najtrwalsze podwaliny życia moralnego i społecznego”. Czy dziś usłyszelibyśmy takie słowa? Ksiądz kardynał zachęca, by zachowując szacunek dla praw innych, zawsze upominać się o poszanowanie praw katolików w państwie. Katolicy muszą więc podjąć prawdziwą ofensywę, także dla dobra innych.


 

Przemówienie ks. kard. Augusta Hlonda podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów, Częstochowa, 18 września 1937 r. - streszczenie.

Stajecie dziś na Jasnej Górze, by złożyć hołd Matce Najświętszej i by podkreślić swoje najgłębsze przekonania trwania wiernie przy Chrystusowych zasadach.

Zgromadziliście się tutaj, przed szczytem jasnogórskim, na akademię organizacyjną. Dawniej w sprawach religii katolickiej mówili tylko księża; dziś Kościół Was dopuszcza do głosu, powołuje do wielkiej misji apostolskiej. Dlatego akademię dzisiejszą zagaił nie biskup, nie duchowny, lecz świecki, Wasz Prezes p. mec. Domański. I dlatego o zadaniach współczesnego mężczyzny-katolika będzie mówił nie ksiądz, lecz człowiek świecki. Bo dziś, obok kapłanów, muszą stanąć do budowy życia na zasadach Chrystusowych ludzie świeccy, apostołowie-laicy.

Z zagadnieniem laikatu jednak wiąże się ściśle konieczność zdawania sobie sprawy ze swych wielkich zadań i posłannictwa. Przejmijcie się głęboko duchem Chrystusowym. Ta wielka rzecz, jaką jest Wasze apostolstwo, niech będzie silnie przejęte duchem pokory chrześcijańskiej. Ale pokora to nie zapominanie o swej godności katolika, członka Ciała Mistycznego Chrystusa. Przeciwnie! Wzorem apostoła-laika niech będzie św. Paweł.

Ten wielki Apostoł Narodów, kiedy stanął przed setnikiem Festusem w Cezarei, widząc natarczywie nastających na siebie Żydów, powołał się na swoją godność obywatela rzymskiego: „Civis Romanus sum” – jestem obywatelem rzymskim, a więc jako obywatel mam szczególne uprawnienia. Nie wahał się, mimo głębokiej swej pokory, powoływać się na swoją godność, umiał doceniać swoją rzetelną wartość.

Wielką swoją wartość jako katolicy i obywatele Państwa i wy doceniać powinniście. Mężczyzna-katolik powinien mieć ambicję odegrania wielkiej roli w życiu społecznym i państwowym. Trzeba to silnie podkreślać, że katolik jest pełnowartościowym obywatelem, świadomym nie tylko swoich uprawnień, ale i swoich zadań i obowiązków. Miejcie tę głęboką świadomość, że jako katolicy nie jesteście obywatelami drugiego gatunku! Jeśli kto w Polsce może być uprzywilejowanym – to tylko my, katolicy, bo przez własną pracę stwarzamy dla Państwa najlepsze i najtrwalsze podwaliny życia moralnego i społecznego.

Mężczyzna-katolik będzie najlepszym obywatelem, nie pójdzie więc na zgubne hasła destrukcyjne komunizmu, nie będzie działał przeciw własnemu Państwu, ale będzie je budował swą pracą i ofiarą.

Katolicy w Polsce stanowią olbrzymią większość ludności. Muszą więc żądać, by ich postulaty były spełniane, ich ideały urzeczywistniane. Katolicy umieją cierpieć, ale też umieją walczyć i pracować. Dziś, gdy komunizm i bezbożnictwo wszędzie szerzyć się zaczyna, tym bardziej musimy wołać głośno, że jedynym czynnikiem równowagi społecznej, budującym wielkość i potęgę Państwa, są katolicy. Wszyscy muszą uznać tę wielką rolę, jaką świadomy katolik odegra w życiu państwowym. Musimy, szanując prawa innych, żądać poszanowania swoich praw i silnie zawsze przeciwstawiać się wszelkim zakusom.

Polak-katolik to jedno. Katolik jest i zawsze będzie najlepszym obywatelem, odpowiedzialnym za swoje postępowanie, za swoje czyny. Życzyć należy Polsce, aby miała jak najwięcej takich obywateli, jakimi są katolicy. Aby takimi obywatelami byli wszyscy.

Drukuj cofnij odsłon: 4583 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone