Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1922-1926

Akt poświęcenia młodzieży męskiej Śląska Matce Bożej.

Tu na tym miejscu, gdzie przed Twym cudownym obrazem przez długie wieki klęczała w serdecznej modlitwie Polska cała, składa dzisiaj Tobie hołdy najniższe gorąca i wdzięczna młodzież śląska.

5310 aktualizowano: 2011-12-23 17:24

Odezwa w sprawie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 20 sierpnia 1924.
Przed rokiem wzywałem was, Katolicy, na II Śląski Zjazd Katolicki.

5223 aktualizowano: 2011-12-23 17:24

Przemówienie na otwarcie III Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 5 września 1924.
Eminencjo! Najczcigodniejsi Arcypasterze! Mój drogi ludu Śląski!

5470 aktualizowano: 2011-12-23 17:24

Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 8 września 1924.
Ubolewam bardzo, że nie mogłem być od samego początku obecny na posiedzeniu tej ważnej sekcji.

5353 aktualizowano: 2011-12-23 17:24

Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 8 września 1924.
Odezwały się tu głosy domagające się stworzenia codziennej prasy katolickiej na Śląsku.

5255 aktualizowano: 2011-12-23 17:24

Przemówienie do młodzieży podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 8 września 1924.
Moja droga młodzieży! A gdzieżbym chętniej przyszedł, jak do Was? Bo kogóż tak kocham, jak Was?

5325 aktualizowano: 2011-12-23 17:27

Przemówienie o masonerii podczas III Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 8 września 1924.
Nie mogę zabrać głosu co do poszczególnych tematów, które tu omawiano. Poruszyły one duszę katolicką i z dna tej duszy odezwały się tu głosy przejmujące, pełne powagi i mocy, głosy Arcypasterzy, duchowieństwa, inteligencji, prostego ludu - a wszystkie były wymowne, gorące, silne i wszystkie kończyły się jednym wołaniem: Nie damy wiary ojców!

5756 aktualizowano: 2011-12-23 17:25

Przemówienie na zakończenie III-go Śląskiego Zjazdu Katolickiego.

Katowice, dnia 8 września 1924.
Deo gratias! Nie omyliły nas nasze nadzieje, choć śmiałe były i wielkie, Poważnie, barwnie rozwijały się przed nami poszczególne punkty obfitego programu, układając się na całość tak bogatą, że przeszła zamierzenia inicjatorów i oczekiwanie uczestników.

5164 aktualizowano: 2011-12-23 17:25

O przyszłe pokolenie kapłanów i nauczycieli.

Katowice, dnia 30 marca 1924.
Wobec wzrastających ustawicznie zadań pracy duszpasterskiej brak księży coraz dotkliwiej daje się we znaki.

5274 aktualizowano: 2011-12-23 17:25
Wszystkich rekordów w kategorii: 35

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone