Wykaz pism z lat 1926-1929


 

 - Arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski -

1926
- Przemówienie podczas ingresu do katedry w Poznaniu
- Przemówienie podczas ingresu do Bazyliki Gnieźnieńskiej
- Przemówienie do przedstawicieli władz na dworcu poznańskim w dniu ingresu w Poznaniu
- Kryzys duszy polskiej
Komunikat Polskiej Agencji Telegraficznej w sprawie deklaracji episkopatu złożonej rządowi RP przez ks. Prymasa A. Hlonda
- List do ks. prałata Wł. Ostrowskiego - proboszcza w Harbinie
- Wywiad "Gazety Warszawskiej" z ks. Prymasem Polski
- Wywiad u ks. prymasa
- V "Tydzień Akademika". Odezwa do społeczeństwa wielkopolskiego
- Przemówienie ks. Prymasa z okazji poświecenia i odsłonięcia płaskorzeźby patrona pułku
- List do Sekretarza generalnego p. Gałdyńskiego w sprawie honorowego członkostwa Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej
- Przemówienie wygłoszone do nowicjuszów salezjańskich w Czerwińsku nad Wisłą
- Myśli noworoczne Prymasa Polski

1927
- Do polskich Harcerzy
- Oświadczenie w sprawie Akcji Katolickiej
- Przemówienie podczas powitania p. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w archikatedrze poznańskiej
- Z przemówienia w Szkole Oficerskiej w Bydgoszczy
- Z przemówienia w farze bydgoskiej
- Wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA
- Zarządzenie w sprawie "Opieka nad Emigrantami"
- Katolicyzm jest główna siłą moralnej i gospodarczej odnowy Europy po wojnie światowej
- Przemówienie do młodych Polek
- List do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego z okazji nominacji kardynalskiej
- Rozporządzenie dotyczące utworzenia Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu
- List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego i Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu
- List do matki Marii Hlond
- List do przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego Filipa Rinaldi
- Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VIII Zjazdu Katolickiego i I Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu
- Przemówienie na Zamku Warszawskim z okazji otrzymania biretu kardynalskiego z rąk prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP
- Odezwa Episkopatu Polskiego w sprawie Y.M.C.A. do Duchowieństwa i Wiernych
- List do prezydium VII Międzynarodowego Kongresu Studentów Katolików "Pax Romana"
- Przemówienie wygłoszone po otrzymaniu purpury kardynalskiej z balkonu Pałacu prymasowskiego w Gnieźnie
- Apel: W sprawie rozbudowy Seminarium Gnieźnieńskiego
- Odezwa w sprawie sprowadzenia zwłok śp. ks. kard. Mieczysława Ledóchowskiego
- Przedmowa do Jednodniówki ku uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu w dniach 28.IX. - 2.X.1927
- Przemówienie na posiedzeniu sprawozdawczym Komitetu Międzynarodowego Kongresu Misyjnego
- Przemówienie na rozpoczęcie Kursu Duszpasterskiego w Poznaniu
- Wywiad "The Universe" z Kardynałem Prymasem Hlondem
- Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Akademickim Kongresie Misyjnym
- Remo Renato Pelitto "Rozmowa z Prymasem Polski"
- Odezwa na święto młodzieży z okazji święta św. Stanisława Kostki
- Orędzie do katolickiej młodzieży polskiej z okazji uroczystości św. Stanisława Kostki
- Do redakcji miesięcznika "Tęcza"

 1928
- Na rozmowie z Kardynałem
- W sprawie przebudowy Seminarium Gnieźnieńskiego
- Przedmowa
- Najwyższy książę Kościoła Europy Wschodniej
- Oświadczenie: W sprawie Akcji Katolickiej
- List do Ks. Infułata Czesława Meysnera
- Błogosławieństwo dla Krucjaty Eucharystycznej
- List do polskich biskupów w sprawie wychodźców
- Nowe oświadczenie w sprawie YMCA
- W sprawie aktu zadośćuczynienia na uroczystość Serca Jezusowego
- List do KAP z okazji Dziesiątej rocznicy przybycia Ks. Wizytatora Apostolskiego Achilesa Ratti do Polski
- Obowiązek utrzymywania łączności z wychodźcami
- Z przemówienia na Zlocie Katolickiej Młodzieży Polskiej
- Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego we Lwowie
- Z przemówienia na koronacji Matki Boskiej na Świętej Górze w Gostyniu
- Monsignor Ratii w Polsce
- List do Ks. Arcybiskupa A.J. Nowowiejskiego w sprawie duszpasterzy dla emigracji polskiej
- Problem odrodzenia religijnego kraju należy sprowadzić w pierwszym rzędzie do zagadnienia kleru...
- Z przemówienia na poświęceniu kamienia węgielnego pod kościół p.w. św. Jana Vianney na Sołaczu w Poznaniu
- Wywiad. Prymas Hlond o zagadnieniach religijnych w Polsce
- List do Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Księży Abstynentów ks. Gałdyńskiego
- Odezwa w sprawie Święta Młodzieży
- Przemówienie Kard. A. Hlonda wygłoszone w Wiedniu w Zakładzie Salezjańskim
- Odezwa do duchowieństwa i wiernych: Jubileusz Kapłański Ojca św. Piusa XI

1929
- Korespondencja: „Ojciec św. o zadaniach Zjednoczenia Młodzieży Polskiej". Pismo Sekretarza Stanu do Kardynała Prymasa
- Okólnik w sprawie małżeńskiej
- Rozporządzenie wykonawcze w sprawie Jubileuszu extra ordinem
- List do Związku Księży Misjonarzy "Dobrego Pasterza"
- Na 70-lecie "Dziennika Poznańskiego"
- Z przemówienia ku czci ks. Jana Bosko z okazji poświęcenia pomnika
- Z przemówienia na akademii ku czci ks. Bosko z okazji beatyfikacji
- List gratulacyjny do ks. prof. Noryśkiewicza z okazji Kursu Katechetycznego w Poznaniu
- Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława [wersja 1]
- Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława [wersja 2]
- Z przemówienia na Zjeździe Polaków z Zagranicy
- Przemówienie do delegacji Czeskiej Młodzieży Katolickiej "Orzeł"
- Przemówienie na Ogólnopolskim Zjeździe Katolickich Związków Polek
- Na jubileusz dziesięciolecia czasopisma sodalicji mariańskich "Pod Znakiem Maryi"
- Przemówienia do Młodzieży
- O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce
- Do Redakcji "Muzyki Kościelnej" z okazji Kongresu Muzycznego w Poznaniu
- Rozporządzenie: W sprawie rekolekcji kapłanów
- Do duchowieństwa i wiernych w sprawie Katolickiej Akcji Dobroczynnej
- W sprawie Święta Młodzieży Katolickiej
- Do Jędrzeja Giertycha Harcmistrza Harcerstwa Polskiego
- Do polskich harcerzy
- Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego
- Odezwa w sprawie stowarzyszenia "Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie"
- Przemówienie na Kongresie "Odrodzenie" w Warszawie
- W sprawie kolędy
- W sprawie kolekt kościelnych
- Zarządzenie: Korespondencja z Władzą Duchowną
- Życzenia do polskiej pielgrzymki wyruszającej do Ziemi Świętej w 1929

odsłon: 14273 Do góry